lnwshop logo
สรุปแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน

สรุปแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน

ลงสินค้า: 11 มี.ค. 2560 แก้ไขล่าสุด: 28 พ.ค. 2561
399.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ แนวข้อสอบ กรมพัฒนาที่ดิน
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า
((LOAD))หนังสือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน/สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด คัดกรองมาอย่างดี

((HOT))คู่มือเตรียมสอบกรมพัฒนาที่ดิน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบ

((NEW))สรุปแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน ส่งตรงจากสนามสอบจริง
**********************************************
สรุปแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน
เนื้อหาประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน +แนวข้อสอบ
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน
3 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
6 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
7 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
8 ถาม - ตอบ ประมวลกฎหมายอาญา
9 แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
10 สรุปความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
11 แนวข้อสอบกฎหมายมหาชน
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
**********************************************
www.แนวข้อสอบราชการไทย.com
จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ  เนื้อหาสรุปชัดเจน ตรงประเด็น เจาะลึก มีพรบ.ที่ใช้สอบ
สรุปแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน
จากประสบการณ์รุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ รวบรวมข้อสอบจากทุกปี 
ที่ออกบ่อยๆ เน้นๆ ชัวร์ๆ ถูกต้องไม่มั่วนิ่ม ด้วยประสบการณ์ที่จำหน่ายมาแล้วกว่าสิบปี การันตีคุณภาพ
 
**********************************************
สรุปแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน มี 2 แบบ
***สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน
***สั่งซื้อแบบหนังสือ 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน
 
***สนใจสั่งซื้อ สรุปแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน*** ได้ที่
 
นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร:095-6473888
Line: papertestthai  หรือ (@ogo5720d ) เติม@ด้วยนะครับ


IG: papertestthai
 
รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน


แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560ตัวอย่างแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน
 
         1. “ระบบการควบคุมกระบวนการในการปฏิบัติงาน ที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่าการบริหารและการ ปฏิบัติงานจะบรรลุเป้าหมาย และให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ........”   หมายถึง  ข้อใด
            ก.    การจัดทำแผน                                                              
            ข.    การบริหารความเสี่ยง
            ค.    การจัดทำงบประมาณ                                                 
            ง.     การควบคุมภายใน
            ตอบ   ง.   การควบคุมภายใน หมายถึง ระบบการควบคุมกระบวนการในการปฏิบัติงานที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่าการบริหารและการ ปฏิบัติงานจะบรรลุเป้าหมาย และให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการในการจัดการ วิธีการ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กร
 
          2. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน คืออะไร
            ก.    เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
            ข.    เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้
            ค.    เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
            ง.     ถูกทุกข้อ
 
          3.     ข้อใด มิใช่ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
            ก.    สภาพแวดล้อมการควบคุม                                         
            ข.    การประเมินความเสี่ยง
            ค.    การจัดซื้อจัดจ้าง                                                           
            ง.     การติดตามและประเมินผล           
        ตอบ   ค.  การควบคุมภายใน มีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้  1)  สภาพแวดล้อมการควบคุม
        2)  การประเมินความเสี่ยง      3)   กิจกรรมการควบคุม      4)  สารสนเทศและการสื่อสาร
      5)  การติดตามและประเมินผล
 
         4.  องค์ประกอบข้อใด เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะส่งเสริมองค์ประกอบการควบคุมอื่นๆ
            ก.    สภาพแวดล้อมการควบคุม                                         
            ข.    การประเมินความเสี่ยง
            ค.    กิจกรรมการควบคุม                                                     
            ง.     การติดตามและประเมินผล
            ตอบ   ก.  สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน  เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอื่นๆ ต่อไป
 
         5.  ข้อใดเป็นสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาภายใน
            ก.    กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ         
            ข.    สภาพการแข่งขัน                                                       
            ค.    จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร
            ง.     การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
 
         6.     ข้อใดเป็นสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาภายนอก
            ก.    กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
            ข.    นโยบายของผู้บริหาร
            ค.    จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร
            ง.     การเปลี่ยนแปลงระบบงาน
 
        7.  “กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง”  หมายถึงข้อใด
            ก.    การประเมินความเสี่ยง                                               
            ข.    กิจกรรมการควบคุม
            ค.    สารสนเทศและการสื่อสาร                                       
            ง.     การติดตามและประเมินผล
           
        8. การประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานมีความสำคัญอย่างไร
            ก.    เพื่อให้ทราบเหตุการณ์ของความเสี่ยง                   
            ข.    เพื่อจะได้หาทางแก้ไขความเสี่ยง
            ค.    เพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
            ง.     ถูกทุกข้อ
           
        9. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงมีกี่ขั้นตอน
            ก.    2  ขั้นตอน                                                                     
            ข.    3  ขั้นตอน
            ค.    4  ขั้นตอน                                                                     
            ง.     5  ขั้นตอน
           
        10.  ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
            ก.    ประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น                    
            ข.    ประเมินระดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
            ค.    เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม
            ง.     ถูกทุกข้อ
           
        11. การควบคุมในลักษณะใดเป็นการควบคุมโดยที่เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้น
            ก.    การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาด  
            ข.    การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด
            ค.    การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ
            ง.     ข้อ ก. และ ข. ถูก
 
        12.  การตรวจนับพัสดุประจำปี เป็นการควบคุมในลักษณะใด
            ก.    การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาด
            ข.    การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด
            ค.    การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ
            ง.     ไม่มีข้อถูก
           
        13.  เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ ควรมีการควบคุมทรัพย์สินตามข้อใด
            ก.    กำหนดสถานที่เก็บรักษา                                           
            ข.    การจัดทำทะเบียนคุม
            ค.    การตรวจนับอย่างเป็นระบบ                                     
            ง.     ถูกทุกข้อ
 
        14.  การควบคุมภายในส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกงาน การควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบงาน และการควบคุมทางด้านผลผลิต
            ก.    สภาพแวดล้อมการควบคุม                                         
            ข.    การประเมินความเสี่ยง
            ค.    สารสนเทศและการสื่อสาร                                       
            ง.     การติดตามและประเมินผล
 
สรุปแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นลิขสิทธิ์ของ 
www.แนวข้อสอบราชการไทย.com 
ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากผู้ใดกระทำการดังกล่าว
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด
เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสกลนคร 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดมุกดาหาร 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน หนองคาย 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน อำนาจเจริญ 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดหนองบัวลำภู 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุดรธานี 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดยโสธร 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเลย 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดมหาสารคาม 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสุรินทร์ 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงราย 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดพะเยา 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดลำพูน 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดน่าน 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดลำปาง 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดแพร่ 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดตาก 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดกำแพงเพชร 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดพิจิตร 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์ 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดชัยนาท 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดลพบุรี 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสิงห์บุรี 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดปราจีนบุรี 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสระบุรี 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครนายก 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดอ่างทอง 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดราชบุรี 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดอยุธยา 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสมุทรสงคราม 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสมุทรสาคร 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสระแก้ว 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดตราด 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดจันทบุรี 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดระยอง 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดชลบุรี 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน ฉะเชิงเทรา 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดชุมพร 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดระนอง 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดพังงา 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดกระบี่ 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดตรัง 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดพัทลุง 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดภูเก็ต 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสงขลา 
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดยะลา
Tags
1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท 
  -สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
  -สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา
 
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
 -จัดส่งฟรีEMS
 -พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น 2 ออมทรัพย์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี61
เบอร์โทร : 095-6473888
อีเมล : bigstory98@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก