lnwshop logo
สรุปแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร

สรุปแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร

ลงสินค้า: 24 พ.ย. 2559 แก้ไขล่าสุด: 2 ก.ค. 2561
399.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ แนวข้อสอบ กรมวิชาการเกษตร
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า

[[AA]]คู่มือเตรียมสอบบริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัด ฉบับพร้อมสอบภายใน 7 วัน

[[NEW]]หนังสือเตรียมสอบกรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เนื้อหากระชับ อ่านง่าย

[[SURE]]สรุปแนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัด คัดมาเน้นๆ จากสนามสอบจริง

**********************************************

สรุปแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร

เนื้อหาประกอบด้วย

1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร

3 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน

4 การบริหารจัดการองค์กร

5 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน

6 ความหมายของการบริหาร

7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)

8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

9 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 1

 

10 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2

**********************************************

www.แนวข้อสอบราชการไทย.com

จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ  เนื้อหาสรุปชัดเจน ตรงประเด็น เจาะลึก มีพรบ.ที่ใช้สอบ

สรุปแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร

จากประสบการณ์รุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ รวบรวมข้อสอบจากทุกปี 

ที่ออกบ่อยๆ เน้นๆ ชัวร์ๆ ถูกต้องไม่มั่วนิ่ม ด้วยประสบการณ์ที่จำหน่ายมาแล้วกว่าสิบปี การันตีคุณภาพ

**********************************************

แนวข้อสอบสรุปแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร มี 2 แบบ

***สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน

***สั่งซื้อแบบหนังสือ 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน

 

***สนใจสั่งซื้อ สรุปแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร*** ได้ที่

 

นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)

โทร:095-6473888

Line: papertestthai  หรือ (@ogo5720d ) เติม@ด้วยนะครับ

IG: papertestthai

 

รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560ตัวอย่างแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

 

1.     เงินของทางราชการ หมายถึง

        ก.    เงินรายได้แผ่นดิน                                                               ข.    เงินงบประมาณรายจ่าย

        ค.    เงินนอกงบประมาณ                                                           ง.     ถูกทั้งข้อ ก. ข. ค.

 

2.     เงินของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

        ก.    2                                                                                              ข.    3

        ค.    4                                                                                              ง.     5

 

3.     รายจ่ายตามงบประมาณ จำแนกออกเป็น 2 ลักษณะคือ

        ก.    (1)  รายจ่ายงบกลาง และ                                                   ข.    (1)  เงินรายได้แผ่นดิน และ

                (2)  รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ                        (2)  เงินนอกงบประมาณ

        ค.    (1)  เงินรายได้แผ่นดิน และ                                              ง.     (1)  เงินงบประมาณรายจ่าย และ

                (2)  เงินงบประมาณรายจ่าย                                                      (2)  เงินนอกงบประมาณ

 

4.     รายจ่ายงบกลาง ได้แก่

        ก.    เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ                                             ข.    เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง

        ค.    เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น                         ง.     ถูกทุกข้อ

 

5.     ท่านเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาสิ่งของที่มีอายุการใช้ยืนนานว่าควรเป็นวัสดุอย่างไร

        ก.    สิ่งของที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ตัวอย่าง สิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ และมีราคาหน่วยหนึ่ง

                หรือซื้อครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท

        ข.    สิ่งของที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ตัวอย่างส่งของที่เป็นครุภัณฑ์ และมีราคาเกิน 5,000 บาท                ค.            สิ่งของที่มีราคาเกินกว่า 1,000 บาท

        ง.     ที่กล่าวมาไม่มีข้อใดถูก

 

6.     การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่วนราชการจะดำเนินการได้

        ก.    ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

        ข.    ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจ่ายเงินของแผ่นดิน

        ค.    ที่กล่าวมาถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

        ง.     ที่กล่าวมาไม่มีข้อใดถูก

 

7.     เงินรายได้แผ่นดิน ประกอบด้วย

        ก.    รายได้จากภาษีอากร                                                            ข.    รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ

        ค.    รายได้จากรัฐพาณิชย์และรายได้อื่นๆ                             ง.     ถูกทุกข้อ

 

8.     ท่านเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์อย่างไร

ก.    สิ่งของที่มีกำหนดไว้ในบัญชีตัวอย่าง สิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ในหนังสือจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ทั้งนี้ ไม่ว่าราคาสิ่งของนั้นจะมีราคามากน้อยเพียงใด

ข. สิ่งของที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ตัวอย่าง สิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์และมีราคาเกิน 1,000 บาท

ค. ที่กล่าวมาถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

ง. ที่กล่าวมาไม่มีข้อใดถูก

 

9.     จากคำถามข้อ 11 นั้น ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

        บุคคลผู้นั้นจะถูกลงโทษอย่างไร

        ก.    ให้ลงโทษอย่างต่ำให้ออกจากราชการ                           

        ข.    ให้ลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ

        ค.    ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน                                        

        ง.     ให้ลงโทษภาคทัณฑ์ หรือว่ากล่าวตักเตือน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร

 

10.  งานคลัง หมายถึง

        ก.    การดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของส่วนราชการ

        ข.    การดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินของส่วนราชการ

        ค.    การดำเนินงานเกี่ยวกับการบัญชีของส่วนราชการ

        ง.     ถูกทุกข้อ

 

11.  ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ หากผู้ที่มีอำนาจหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

        สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งถือว่าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการหรือ

        กฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้น อยากทราบว่า ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย

        แต่ไม่ร้ายแรงบุคคลผู้นั้นจะถูกลงโทษอย่างไร

ก. ให้ลงโทษอย่างต่ำให้ออกจากราชการ

ข. ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน

ค. ให้ลงโทษภาคทัณฑ์

ง. ให้ว่ากล่าวตักเตือนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร

 

12.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ

โดยใช้เงินอะไร                                                                                                                                                                   

        ก.    เงินรายได้แผ่นดิน                                                              

        ข.    เงินงบประมาณรายจ่าย

        ค.    เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ

        ง.     เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

 

13.  กฎหมายเกี่ยวกับการคลังที่สำคัญ ได้แก่                                                

        ก.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                   ข.    พระราชบัญญัติเงินคงคลัง

        ค.    พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ                                  ง.     ถูกทุกข้อ

 

14.  ท่านเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณอย่างไร     

        ก.    การกำหนดการจำแนกประเภทรายจ่าย ถือว่าเป็นการอนุญาตให้เบิกจ่ายเงินได้ทุกกรณี ตามหมวดรายจ่ายนั้น

        ข.    การกำหนดการจำแนกประเภทรายจ่าย เป็นเพียงเครื่องช่วยในการวิเคราะห์งบประมาณและวินิจฉัยว่ารายจ่ายประเภทใดจะอยู่ในหมวดรายจ่ายใด เท่านั้นยังไม่ถือว่าเป็นการอนุญาตให้เบิกจ่ายได้

        ค.    จำแนกประเภทรายจ่ายเป็นเพียงการแบ่งเงินประจำงวดเท่านั้น

        ง.     ที่กล่าวมาไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

 

15.  รายการต่อไปนี้ ข้อใดที่เป็นรายจ่ายประเภทค่าวัสดุที่ถือว่าเป็นรายจ่ายในการดำเนินการตามปกติของส่วนราชการ

        ก.    ค่ากระดาษโรเนียว                                                              ข.    ค่าซักผ้าปูที่นอน

        ค.    ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน                                                         ง.     ถูกทุกข้อ

 

1.ชื่อใดเป็นชื่อของพันธุ์มันสำปะหลัง

ก. ระยอง 2                            ข. ระยะอง 12

ค. ระยอง 60                         ค. ระยอง   70

ตอบ ข้อ ค ระยอง 60

 

2 ปทุมมาใช้ส่วนใดในการขยายพันธุ์

 ก. เหง้า                                 ข. ใบ

ค. ก้าน                                   ง. ลำต้น

ตอบ ก. เหง้า

 

3.อธิบดีกรมวิชาการเกษตรคนปัจจุบันคือใคร

                ก. นายดำรงค์ จิระสุทัศน์                   ข.  นายจิรากร โกศัยเสวี

ค. นางมัณฑนา มิลน์                           ง. นางวีณา พงศ์พัฒนานนท์

ตอบ ข้อ ข.  นายจิรากร โกศัยเสวี

 

4. พิธีแรกนาขวัญตรงกับวันใด

ก.วันอาสาฬหบูชา                              ข.วันวิสาขบูชา

ค.วันพืชมงคล                                      ง. วันเข้าพรรษา

ตอบ ค. วันพืชมงคล 

 

5.วันมอบรางวันเกษตรกรดีเด่นตรงกับวันที่เท่าไรของทุกปี

ก. วันที่ 13 มิถุนายน                            ข. วันที่ 13 กรกฎาคม

ค. วันที่ 13 พฤษภาคม                         ง. วันที่ 13 กันยายน

ตอบ ข้อ ค. วันที่ 13 พฤษภาคม 

 

6.โรคจู่เกิดจากแมลงใดเป็นสาเหตุ

ก.เพลี้ยไฟ                                             ข.ไรขาว

ค.หนอนบุ้ง                                          ง.เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ตอบ ข้อ ง. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 

7.ข้าวพันธุ์ใดต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ก. ข้าวข้าว กข.                                      ข. ข้าวหอมมะลิ 105

ค. ข้าวเหนียวดำ                                   ง. ข้าวข้าวเสาไห้

ตอบ ข้อ ข. ข้าวหอมมะลิ 105

 

8โรคตายพรายเป็นโรคที่เกิดในพืชใด

ก.มะม่วง                                                ข.ข้าว

ค.กล้วย                                                  ง. ข้าวโพด

ตอบ ข้อ ค. กล้วย

 

9.เงาะขี้ครอกเกิดจากอะไร

ก. อาหารไปเลี้ยงไม่ถึง                                       ข.การผสมไม่ติดของดอกเงาะ

ค. ลูกเงาะที่ถูกฝนเมื่อตอนยังอ่อน                      ง. ลำต้นเงาะขาดน้ำไปเลี้ยงดอก

ตอบ ข้อ ข. การผสมไม่ติดของดอกเงาะ

 

10.มังคุดมีสารใดที่ทำให้เปลี่ยนเป็นสีม่วง

ก.        Antocyanin

ข.       Mangosteen

ค.       archipelago

ง.       Garcinia

ตอบ ข้อ ก. Antocyanin

 

11. ก่อนส่งออกประเทศไทยใช้วิธีใดในการเก็บรักษาผลผลิต

ก. ใช้วิธีการอบไอน้ำ                                          ข. ใช้ความร้อน

ค. ใช้แสงแดด                                                      ง. ใช้สารเคมี

ตอบ ข้อ ก. ใช้วิธีการอบไอน้ำ

 

12.ปัจจุบันใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่เท่าไร

ก. ฉบับที่ 8                                                                            ข. ฉบับที่ 9

ค. ฉบับที่  10                                                                         ง. ฉบับที่ 11

ตอบ ข้อ ค. ฉบับที่ 10 

 

13.อธิบดีกรมส่งเสริมปัจจุบันคนที่เท่าไร

ก. คนที่ 11                                                             ข. คนที่ 12

ค. คนที่ 13                                                             ง. คนที่ 14

ตอบ ข้อ ง. คนที่ 14

 

14.ข้อใดเกิดจากเชื้อรา

ก.โรคหลาว                                                           ข. โรคใบด่าง

ค. โครรากเน่า                                                      ง. โรคใบหงิกหงอ

ตอบ ข้อ ก. โรคหลาว 

 

15.การดักจับ แมลงศัตรูพืชเป็นวิธีการใด

ก.วิธีธรรมชาติ                                                      ข. วิธีกล

ค. วิธีเทคนิค                                                         ง. วิธีนอก

ตอบ ข้อ ข. วิธีกล 

 

16.แมลงชนิดใดออกลูกเป็นตัว

ก.เพลี้ยแป้ง                                          ข. เพลี้ยอ่อน

ค. เพลี้ยกระโดด                                   ง. เพลี้ยไฟ

ตอบ ข้อ ข. เพลี้ยอ่อน

 

17. แมลงชนิดใดออกลูกเป็นไข่ในถุงไข่

ก.  เพลี้ยแป้ง                        ข. เพลี้ยอ่อน

ค. เพลี้ยกระโดด                   ง. เพลี้ยไฟ

ตอบ ข้อ ก. เพลี้ยแป้ง

 

18.ข้อใดเป็นเชื้อที่ใช้ควบคุมโรครากเน่า

ก.       เชื้อไตรโคเดอมา                        ข. เชื้อไวรอยด์

ข.       เชื้อ fungi                                     ง. เชื้อไฟโดพลาสมา

ตอบ ข้อ ก. เชื้อไตรโคเดอมา

 

19.ข้อใดไม่ใช่สารชีวินทรีย์

                ก. ไส้เดือยฝอย                                     ข. เชื้อ virus NPV

                ค. Bacillus thuringiensis              ง. นกกระเรียน

ตอบ ข้อ ง. นกกระเรียน

 

20.ข้อใดเป็นความหมายของ ตัวห้ำ

ก. สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าลึก

ข.แมลงที่สัตว์เล็กเป็นอาหาร

ค. แมลงหรือสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหาร

ง. แมลงหรือสัตว์ที่กินศัตรูพืชเป็นอาหาร

ตอบ ข้อ ง. แมลงหรือสัตว์ที่กินศัตรูพืชเป็นอาหาร

 

สรุปแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร เป็นลิขสิทธิ์ของ 

www.แนวข้อสอบราชการไทย.com

ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากผู้ใดกระทำการดังกล่าว

จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด

เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

*****************************************

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดนครพนม 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดสกลนคร 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดมุกดาหาร 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร อุบลราชธานี 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร หนองคาย 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร อำนาจเจริญ 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดอุดรธานี 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดยโสธร 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดเลย 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์ 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดมหาสารคาม 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดสุรินทร์ 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดขอนแก่น 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์ 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดชัยภูมิ 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดนครราชสีมา 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัด-เชียงราย 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดน่าน 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดลำปาง 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดแพร่ 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดตาก 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดพิษณุโลก 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดพิจิตร 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดอุทัยธานี 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดชัยนาท 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดลพบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดสิงห์บุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดสระบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดนครนายก 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดอ่างทอง 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดราชบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดอยุธยา 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดสระแก้ว 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดตราด 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดจันทบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดระยอง 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดชลบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร ฉะเชิงเทรา 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดเพชรบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดชุมพร 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดระนอง 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดกระบี่ 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดตรัง 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดพัทลุง 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดภูเก็ต 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดสงขลา 

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดนราธิวาส

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดปัตตานี

แนวข้อสอบ สำนักงานเกษตร จังหวัดยะลา

Tags
1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท 
  -สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
  -สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา
 
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
 -จัดส่งฟรีEMS
 -พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น 2 ออมทรัพย์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี61
เบอร์โทร : 095-6473888
อีเมล : bigstory98@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก