lnwshop logo
สรุปแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมควบคุมมลพิษ

สรุปแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมควบคุมมลพิษ

ลงสินค้า: 20 พ.ย. 2559 แก้ไขล่าสุด: 20 พ.ย. 2559
399.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ แนวข้อสอบ กรมควบคุมมลพิษ
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า

#สรุปแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมควบคุมมลพิษ จากสนามจริงและรุ่นพี่ที่สอบได้ที่1

#หนังสือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมควบคุมมลพิษ เนื้อหามาใหม่ล่าสุดปี 2560

#คู่มือเตรียมสอบกรมควบคุมมลพิษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สรุปเนื้อหากระชับ อ่านง่าย

**********************************************

สรุปแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมควบคุมมลพิษ

เนื้อหาประกอบด้วย

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ

3 กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ ปี 2545

4 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

5แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

6 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

7 ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้านการเงิน

8 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร

9  แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี

10 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ

11 มาตรฐานการจัดทำบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

12 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมควบคุมมลพิษ

MP3- P081 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

**********************************************

www.แนวข้อสอบราชการไทย.com

จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ  เนื้อหาสรุปชัดเจน ตรงประเด็น เจาะลึก มีพรบ.ที่ใช้สอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมควบคุมมลพิษ จากประสบการณ์รุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ

รวบรวมข้อสอบจากทุกปี ที่ออกบ่อยๆ เน้นๆ ชัวร์ๆ ถูกต้องไม่มั่วนิ่ม ด้วยประสบการณ์ที่จำหน่ายมาแล้วกว่าสิบปี การันตีคุณภาพ

**********************************************

แนวข้อสอบมี 2 แบบ

***สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน

***สั่งซื้อแบบหนังสือ 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน

 

***สนใจสั่งซื้อ #แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมควบคุมมลพิษ*** ได้ที่

 

นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)

โทร:095-6473888

Line: papertestthai  หรือ (@ogo5720d ) เติม@ด้วยนะครับ

IG: paper_testthai

 

รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน

แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

 

1. พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  บังคับใช้เมื่อใด

ก. 28 พฤษภาคม 2535 ค. 18 พฤษภาคม 2553

ข. 18 พฤษภาคม 2535 ง. 28 พฤษภาคม 2553

ตอบ  ก. 28 พฤษภาคม 2535

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 

2. ใครคือผู้ลงนามผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

ก. อานันท์ ปันยารชุน                             ค. อานันท์ ปันยารชุน

ข. พลเอก สุจินดา คราประยูร                 ง. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

ตอบ  ก. อานันท์ ปันยารชุน

 

3. ข้อใด ที่ พรบ. นี้ได้เปลี่ยนมาเป็น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก. กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ง. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ตอบ  ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

4. ตาม พรบ.นี้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายความว่าอย่างไร

ก. ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ

ข. ค่ามาตรฐานคุณภาพสัตว์ พืช

ค. ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช

ง. ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และ สภาวะอื่นๆ

ตอบ ง. ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และ สภาวะอื่นๆ

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

 “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และ สภาวะอื่นๆ ของสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

5. ใครคือผู้แต่งตั้ง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านอำนวยการ)

ง. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

“เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การควบคุมมลพิษตามพระ

ราชบัญญัตินี้

 

6. ข้อใดที่คือองค์กรที่ไม่มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก. องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

ข. ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ค. มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหากำไรจากการประกอบกิจกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ง. องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ

ตอบ  ค. มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหากำไรจากการประกอบกิจกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 มาตรา 7  เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้องค์กร

เอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้ม

ครองสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหากำไรจากการ

ประกอบกิจกรรมดังกล่าว มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎ

กระทรวง

 

7. ใครมีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรการป้องกันและจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 

 

หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านอำนวยการ)

ง. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรา 10 เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตราย จากภาวะมลพิษตามมาตรา 9 ให้

รัฐมนตรีกำหนดมาตรการป้องกันและจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อ แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า

 

8. ใครคือประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ง. ปลัดกระทรวงกลาโหม

ตอบ  ข. นายกรัฐมนตรี

 

9. ใครมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. คณะรัฐมนตรี

ค. ปลัดกระทรวงกลาโหม

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

ตอบ ข. คณะรัฐมนตรี

 

10. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีว่าระอยู่ในตำแหน่งความละกี่ปี

ก. 6 ปี                 ค. 4 ปี

ข. 5 ปี                 ง. 3 ปี

ตอบ ง. 3 ปี

เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
Tags
1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท 
  -สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
  -สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา
 
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
 -จัดส่งฟรีEMS
 -พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น 2 ออมทรัพย์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี61
เบอร์โทร : 095-6473888
อีเมล : bigstory98@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก