lnwshop logo
[[ชัวร์]]แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

[[ชัวร์]]แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

399.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ แนวข้อสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
น้ำหนัก กรัม
ประเภท สินค้าใหม่
ประเภท สินค้ามือสอง
สภาพ
สภาพ
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สั่งซื้อได้ ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2561
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า
[[FILE]]คู่มือเตรียมสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นักพัฒนาสังคม เจาะลึกจากเนื้อหาที่เคยออกสอบ
[[LOAD]]หนังสือสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปรับปรุงเนื้อหาใหม่
[[NEW]]สรุปแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี 2561
 

แนวข้อสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
++++++++++++++++++++++++++++++++++
[[ชัวร์]]แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รายละเอียดวิชาที่ออกสอบประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับ- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2 แนวข้อสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
3 ถาม ตอบ เรื่องการพัฒนาสังคม
4 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
5 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.2550
7 แนวคิดการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม และความมั่นคงขอมนุษย์
8 แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
<<<[[ชัวร์]]แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ>>>
    ''เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย แนวข้อสอบมีเฉลยพร้อมอธิบาย''
++++++++++++++++++++++++++++++++++

<<<สถาบัน แนวข้อสอบราชการไทย>>>
จำหน่ายหนังสือสอบ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ
     <<สถาบันได้รวบรวมเนื้อหาวิชาที่ออกสอบ/ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ มามากกว่า10ปี
     <<แนวข้อสอบรวบรวมอัพเดทล่าสุด
     <<แนวข้อสอบรวบรวมจากผู้ที่สอบได้ลำดับต้นๆของประเทศ
     <<เจาะลึก!!ตรงประเด็น เข้าใจง่าย มีเฉลย อธิบาย
     <<จากประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่า10ปีสถาบันได้ส่งมอบความสำเร็จให้แก่ผู้คนมาแล้วมากมาย
++++++++++++++++++++++++++++++++++

1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท 
  -สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
  -สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา
 
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
 -จัดส่งฟรีEMS
 -พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)
 
>>>สนใจสั่งซื้อ [[ชัวร์]]แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ<<<ได้ที่
 
นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร:095-6473888
Line: papertestthai หรือ (@ogo5720d) เติม@ด้วยนะครับ

เก็งข้อสอบราชการ PDF/หนังสือสอบ
IG: papertestthai
 
รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน
สรุปแนวข้อสอบราชการ หนังสือเตรียมสอบ

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560แจกแนวข้อสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
1.       ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. http://www.dsdw.co.th
ข. http://www.dsdw.go.th
ค. http://www.bsd.dsdw.in.th
ง. http://www.bsd.dsdw.go.th
 
2.       ข้อใดคือชื่อย่อของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. กพส.
ข. กสก.
ค. พส.
ง. กส.
 
3.       สพส. คือ
ก. สำนักบริหารกลาง
ข. สำนักบริการสวัสดิการสังคม
ค. สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
ง. สำนักพัฒนาสังคม
 
4.       ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก.       Metropoutan  Waterwork  Authority
ข.       Department of  Labour  Protection and Welfare
ค.       Department of  Development Social and Welfare
ง.       Department of  Social  Development and Welfare
 
5.       ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก.       "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ"
ข.       เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้
ค.       เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้
ง.       ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและ
จัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 
 
6.       ข้อใด   ไม่ใช่  พันธกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก.       "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ"
ข.       กำหนด และพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมให้มีมาตรฐาน
ค.       ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย
ง.        พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้มาตรฐาน
 
7.       ข้อใด  ไม่ใช่  ค่านิยมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก.       ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
ข.        การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ค.       เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
ง.       ความรับผิดชอบต่อสังคม
 
8.       ข้อใดคือภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก.       การให้บริการสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร ้คนไร้ที่พึ่ง โดยการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข.       การให้บริการสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถาน สงเคราะห์ 
ค.       การส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อ ให้กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาทางสังคมสามารถดำรงชีวิตและ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์ 
ง.       ถูกทุกข้อ
 
9.       ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก.       พัฒนารูปแบบและวิธีการในการให้บริการสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้อง กับ มาตรฐานที่กำหนด
ข.       ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานของเครือข่ายบริการสวัสดิการสังคมของแต่ละกุล่ม เป้าหมายและแต่ละพื้นที่
ค.       จัดบริการสวัสดิการสังคม การให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประสบปัญหาทาง สังคม กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีปัญหาทางสังคม รวมทั้ง การประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ง.       ถูกทุกข้อ
 
10.    ข้อใดคือนโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
ก.       แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างครบวงจรมุ่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนมีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต
ข.       เด็ก สตรี และคนพิการที่ด้อยโอกาส ไม่ถูกเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิอันพึงได้ ไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์
ค.       ถูกทั้ง  ก  และ  ค
ง.       ไม่มีข้อถูก
 
11.    ข้อใดคือ มิติการขับเคลื่อนภารกิจ ปี 2555 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก.       มิติเชิงประเด็น
ข.       มิติเชิงพื้นที่
ค.       มิติกลุ่มเป้าหมาย
ง.        ถูกทุกข้อ
 
12.    มิติเชิงประเด็นมีจำนวนกี่ข้อ
ก.       3   ข้อ
ข.       4   ข้อ
ค.       5   ข้อ
ง.        6  ข้อ
 
13.    ข้อใด ไม่ใช่ มิติเชิงประเด็น
ก.       ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม
ข.       การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ค.       การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ง.       การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชาบดี 1300
 
14.    มิติเชิงพื้นที่มีจำนวนกี่ข้อ
ก.       5  ข้อ
ข.       6  ข้อ
ค.       7  ข้อ
ง.        8  ข้อ
 
15.    ข้อใด ไม่ใช่ มิติเชิงพื้นที่
ก.       สถานีสวัสดิการ
ข.       ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ค.       สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน
ง.       พัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง (Highland Model)
++++++++++++++++++++++++++++++++++
[[ชัวร์]]แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นลิขสิทธิ์ของ www.แนวข้อสอบราชการไทย.com
ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากผู้ใดกระทำการดังกล่าว
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด
เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
Tags
1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท 
  -สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
  -สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา
 
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
 -จัดส่งฟรีEMS
 -พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น 2 ออมทรัพย์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี61
เบอร์โทร : 095-6473888
อีเมล : bigstory98@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก