lnwshop logo
#สรุปแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) สตง.

#สรุปแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) สตง.

ลงสินค้า: 3 พ.ย. 2560 แก้ไขล่าสุด: 5 พ.ย. 2560
399.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ แนวข้อสอบ สตง.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า
++[ห้ามพลาด]++หนังสือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (กฎหมาย) สตง.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติวสรุปเนื้อหา ตรงประเด็น
++[ออกตรง]++สรุปแนวข้อสอบ สตง. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย)  พร้อมเฉลย
++[แม่นยำ]++ข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) สตง. ใหม่ล่าสุดปี 60

++++++++++++++++++++++++++++++++++

#สรุปแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) สตง.
รายละเอียดวิชาที่ออกสอบประกอบด้วย
1.ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
3.แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
4.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเบื้องต้น
5.แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6.แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
7.แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
8.สรุประเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
9.แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
10.พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พศ.2542
11.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
12.ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
13.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

<<<#สรุปแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) สตง.>>>
    ''เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย แนวข้อสอบมีเฉลยพร้อมอธิบาย''
++++++++++++++++++++++++++++++++++

<<<สถาบัน แนวข้อสอบราชการไทย>>>
จำหน่ายหนังสือสอบ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ
     <<สถาบันได้รวบรวมเนื้อหาวิชาที่ออกสอบ/ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ มามากกว่า10ปี
     <<แนวข้อสอบรวบรวมอัพเดทล่าสุด
     <<แนวข้อสอบรวบรวมจากผู้ที่สอบได้ลำดับต้นๆของประเทศ
     <<เจาะลึก!!ตรงประเด็น เข้าใจง่าย มีเฉลย อธิบาย
     <<จากประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่า10ปีสถาบันได้ส่งมอบความสำเร็จให้แก่ผู้คนมาแล้วมากมาย
++++++++++++++++++++++++++++++++++

1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท
  -สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
  -สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา

2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
 -จัดส่งฟรีEMS
 -พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)

>>>สนใจสั่งซื้อ #สรุปแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) สตง.<<<ได้ที่

นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร:095-6473888
Line: papertestthai หรือ (@ogo5720d) เติม@ด้วยนะครับ
เก็งข้อสอบราชการ PDF/หนังสือสอบ

IG: paper_testthai

รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน
สรุปแนวข้อสอบราชการ หนังสือเตรียมสอบ
แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560
ตัวอย่างแนวข้อสอบ (สตง.)สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก. สกง.
ข. สตด.
ค. สตง.
ง. กตง.
ตอบ   ค. สตง.

2. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ก. http://www.sso.go.th
ข. http://www.mol.go.th
ค. http://www. pacc.go.th
ง. http://www.oag.go.th
ตอบ   ง.www.oag.go.th

3. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ก. Office of the Auditor General of Thailand
ข. Office of the General Auditor of Thailand
ค. Office of Public Sector Anti-Corruption Commission
ง. Office of Anti-Corruption Commission Public Sector
ตอบ   ก. Office of the Auditor General of Thailand

4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งอยู่ที่ใดของกรุงเทพมหานคร
ก. รังสิต
ข. หลักสี่
ค. ราชเทวี
ง. พญาไท
ตอบ   ง. พญาไท

5. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ก. ส. สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
ข. ต. ตรวจสอบเยี่ยงมืออาชีพอย่างมีมาตรฐาน
ค. ง. งานรวดเร็ว เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ อิสระ และเป็นกลาง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
 
6. ข้อใดคือหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ก. จัดทำรายงานผลปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
ข. จัดทำรายงานผลปฏิบัติงานระหว่างปีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีตามความจำเป็นและเหมาะสม
ค. รายงานที่ผ่านการพิจารณาตาม (ก) และ (ข) ให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

7. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ สตง.
ก. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ค. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ
ตอบ    ค.ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

8. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ก. ออกคำสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สตง.
ข. ให้คำปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลแก่ คตง.
ค. รายงานผลการตรวจสอบต่อ คตง. และคณะกรรมการวินัยฯ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

9. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 8 ธันวาคม พ.ศ. 2476
ข. 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476
ค. 10 ธันวาคม พ.ศ. 2476
ง.  11 ธันวาคม พ.ศ. 2476
ตอบ   ข. 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476

10. ปัจจุบันสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  สังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงการคลัง
ข.  กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงยุติธรรม
ง. เป็นองค์กรอิสระ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตอบ  ง. เป็นองค์กรอิสระ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

++++++++++++++++++++++++++++++++++
#สรุปแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) สตง. เป็นลิขสิทธิ์ของ www.แนวข้อสอบราชการไทย.com
ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากผู้ใดกระทำการดังกล่าว
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด
เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
Tags
1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท 
  -สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
  -สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา
 
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
 -จัดส่งฟรีEMS
 -พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น 2 ออมทรัพย์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี61
เบอร์โทร : 095-6473888
อีเมล : bigstory98@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก