lnwshop logo
((สรุป))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี

((สรุป))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี

ลงสินค้า: 23 มี.ค. 2560 แก้ไขล่าสุด: 29 มี.ค. 2560
399.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ แนวข้อสอบ กรมบังคับคดี
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า
#หนังสือสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี ตรงประเด็น
#ข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี คัดเน้นๆ จากข้อสอบเก่า
#สรุปแนวข้อสอบกรมบังคับคดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จากสนามสอบจริง โดยรุ่นพี่ที่สอบได้
**********************************************

((สรุป))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี
เนื้อหาประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
2 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 สรุปสาระสำคัญสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
7 แนวข้อสอบการพัฒนาระบบงาน (Web Application)
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ออกแบบกราฟิก
9 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
11 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
12 แนวข้อสอบความความรู้พื้นฐานด้าน IT
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

**********************************************

www.แนวข้อสอบราชการไทย.com
จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ  เนื้อหาสรุปชัดเจน ตรงประเด็น เจาะลึก มีพรบ.ที่ใช้สอบ
((สรุป))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี
จากประสบการณ์รุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ รวบรวมข้อสอบจากทุกปี
ที่ออกบ่อยๆ เน้นๆ ชัวร์ๆ ถูกต้องไม่มั่วนิ่ม ด้วยประสบการณ์ที่จำหน่ายมาแล้วกว่าสิบปี การันตีคุณภาพ

**********************************************

((สรุป))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี มี 2 แบบ
***สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน
***สั่งซื้อแบบหนังสือ 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน

***สนใจสั่งซื้อ ((สรุป))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี*** ได้ที่

นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร:095-6473888
Line: papertestthai  หรือ (@ogo5720d ) เติม@ด้วยนะครับ

IG: paper_testthai

รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน


แจกแนวข้อสอบ กรมบังคับคดี

1.ใน การใช้กฎหมายนั้นจะต้องในบรรดากรณี ซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายของบัญญัตินั้นๆ แต่หากในกรณีที่ไม่มีบทกำหนดที่จะยกมาปรับแก่คดีได้ เพื่อประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยให้คดีนั้นเสร็จไปได้ จะต้องนำหลักการใดมาใช้เป็นลำดับแรก
ก. ให้วินิจฉัยนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น
ข. ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง
ค. ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป
ง. นำหลักการใดมาใช้ก่อนหลังก็ได้
คำตอบ : ข้อ ก. เพราะเมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงยิ่ง และถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป (ตาม ป. พ.พ. มาตรา 4)

2. ในกรณีที่บุคคลใดได้พิมพ์ลายนิ้วมือ แทนการลงลายมือชื่อ จะต้องทำอย่างไรจึงจะทำอย่างไรจึงจะทำให้การพิมพ์ลายนิ้วมือนั้นใช้แทนการ ละลายมือชื่อในเอกสารได้
ก. มีพยานลงลายมือชื่อรับเองหนึ่งคน
ข. มีพยานลงลายมือชื่อรับเองสองคน
ค.ไม่จำเป็นต้องมีพยานแก้ใช้แทน ลายมือชื่อได้
ง. นำหนังสือนั้นไปให้นายอำเภอรับรอง
คำตอบ : ข้อ ข. ลายพิมพ์นิ้วมือ แกงใด ตราประทับ หรือเครื่องหมายอื่นทำนองเช่น ว่านั้น ที่ทำลงในเอกสารแทนการลงลายมือชื่อ หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้แล้วสองคนแล้วให้ถือเสมอกับลงลายมือชื่อ (ตาม ป.พ.พ. มาตรา 9)

3. บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์ และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุเท่าใด
ก. อายุ 17 ปี
ข. อายุ 18 ปี
ค.อายุ 19 ปี
ง. อายุ 20 ปี
คำตอบ : ข้อ  ง. บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์ ปละบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีอายุ 20 ปีบนิบูรณ์ แต่อาจบรรลุนิติภาวะได้ด้วยการสมรส

4. หากผู้เยาว์ทำนิติกรรม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผลของนิติกรรมนั้นเป็นเช่นไร
ก. เป็นโมฆะ
ข. เป็นโมฆียะ
ค. บังคับได้เฉพาะผู้เยาว์เท่านั้น
ง. นิติกรรมนั้นก็ยังสมบูรณ์
คำตอบ : ข้อ  ข. เนื่องจากผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใดๆที่ผู้เยาว์ได้ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นนั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (ตาม ป.พ.พ. มาตรา 21)

5. การกระทำใดที่ผู้เสมือนไร้ความสามารถ ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนก็สามารถทำได้
ก. นำทรัพย์สินไปลงทุน
ข. กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน
ค. บริจาคเงิน ซึ่งพอควรแก่ฐานานุรูป
ง. ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ในระยะเวลาเกิน 1 ปี
คำตอบ : ข้อ ค. เพราะ คนเสมือนไร้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงจะ ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 34

6. นายจันทร์ ได้ไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และได้หายสาบสูญไปจากเหตุคลื่นยักษ์สึนามิ ทายาทนายจันทร์จะร้องขอต่อศาลให้นายจันทร์เป็นคนสาบสูญ เพื่อที่จะได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์มรดกได้ภายในระยะเท่าไหร่นับแต่นาย จันทร์หายไป
ก. ภายในระยะเวลา หนึ่ง ปี
ข. ภายในระยะเวลา สอง ปี
ค. ภายในระยะเวลา สาม ปี
ง. ภายในระยะเวลา สี่ ปี
คำตอบ : ข้อ ข. ภายในระยะเวลา สอง ปี เพราะในกรณีที่เกิดสงคราม หรือพาหนะที่เดินทางอับปางหรือถูกทำร้ายหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้น เป็นเหตุให้บุคคลนั้นอยู่ในอันตราย เช่นว่านั้นให้ลดระยะเวลาการร้องขอเหลือเพียงแค่ 2 ปี ( ตาม ป.พ.พ. มาตรา 61)

7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช้นิติบุคคล
ก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ข. บริษัท จำกัด
ค. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ง.  ถูกทุกข้อ
คำตอบ : ข้อ ค. ห้างหุ้นส่วนสามัญ เพราะเป็นการตกลงร่วมลงทุนโดยมิได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

8. นิติบุคคลจะแสดงเจตนาทำนิติกรรมได้โดยวิธีใด
ก. ทำโดยนิติบุคคลเอง
ข. ทำโดยตัวแทนของนิติบุคคล
ค. ทำโดยลูกจ้างของนิติบุคคล
ง. ถูกทุกข้อยกเว้น คำตอบข้อ ค
คำตอบ : ข้อ ข. ทำโดยตัวแทนของนิติบุคคล ตาม ป.พ.พ. มาตรา 70 ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนนิติบุคคล

9. นายอาทิตย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ได้ทำสัญญาให้นายจันทร์ กู้ยืมเงินซึ่งนอกเหนือวัตถุประสงค์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อนายอาทิตย์สัญญา นายจันทร์จะฟ้องให้ใครรับผิดชอบได้บ้าง
ก. ฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด
ข. ฟ้องนายอาทิตย์
ค. ฟ้องกรรมการของห้างหุ้นส่วน
ง. ฟ้องได้ทั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ,นายอาทิตย์ และกรรมการของห้างหุ้นส่วนจำกัด
คำตอบ : ข้อ ข. ตาม ป.พ.พ. มาตรา 76 วรรค สอง ถ้าความเสียหายแก่บุคคลอื่นเกิดจากการกระทำที่ไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์หรือ อำนาจหน้าที่ของนิติบุคคล บรรดาบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งที่ได้เห็นชอบให้กระทำการนั้นหรือได้เป็นผู้ กระทำการดังกล่าว ต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับความเสียหายนั้น

10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์
ก. บ้าน
ข. โรงงาน
ค.ดิน ซึ่งเจ้าของที่ดินขุดเอาไปขาย
ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ : ข้อ ค. เพราะดินเมื่อขุดขึ้นมาแล้ว ไม่ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ แต่เป็นสังหาริมทรัพย์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 139 อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์อันติดกับมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับ ที่ดินนั้นและหมายความรวมถึงทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติด อยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย

11. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นส่วนควบของรถยนต์
ก. เครื่องเสียงรถยนต์
ข. ล้อรถยนต์
ค. พวงมาลัยบังคับรถ
ง. ประตูรถ
คำตอบ : ข้อ ก. เครื่องเสียงรถยนต์ ไม่ถือว่าเป็นส่วนควบของรถเพราะถึงแม้ว่าไม่มีเครื่องเสียงรถก็สามารถขับเคลื่อนได้

12. การใดๆอันทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วด้วยสมัครใจ มุ่งโดยตรงต่อการผู้กนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สาน หรือระงับ ซึ่งสิทธิถือว่าเป้นการกระทำใด
ก. ละเมิด
ข. นิติกรรม
ค. การจัดการงานนอกสั่ง
ง.  ประนีประนอมยอมความ
คำตอบ : ข้อ ข. ตาม ป.พ.พ. มาตรา 149 นิติกรรม หมายความว่า การใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยสมัครใจ มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สาน หรือระงับ ซึ่งสิทธิ

14. การกระทำใดต่อไปนี้เป็น โมฆียะ
ก. มิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบบทที่กฎหมายกำหนด
ข. สำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม
ค. การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่
ง. การใดมีวัตถุประสงค์อันเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย
คำตอบ : ข้อ ค. ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164 การแสดงเจตนา เพราะถูกข่มขู่เป็น โมฆียะ

15. ในการตีความการแสดงเจตนานั้น กฎหมายได้กำหนดให้คำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
ก. ตัวบุคคล
ข. จำนวนเงินที่ทำ
ค. เจตนาอันแท้จริง
ง.  ลักษณะของสัญญา
คำตอบ : ข้อ ค. เพราะในการตีความการแสดเจตนานั้นให้เพ็งเล้งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้องสำนวนหรือตัวอักษร

((สรุป))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี เป็นลิขสิทธิ์ของ
www.แนวข้อสอบราชการไทย.com
ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากผู้ใดกระทำการดังกล่าว
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด
เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี อุบลราชธานี
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี หนองคาย
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี อำนาจเจริญ
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเลย
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดตาก
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดตราด
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี ฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดยะลา
Tags
1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท 
  -สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
  -สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา
 
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
 -จัดส่งฟรีEMS
 -พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น 2 ออมทรัพย์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี61
เบอร์โทร : 095-6473888
อีเมล : bigstory98@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก