lnwshop logo
สรุปแนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง/สำนักงานทางหลวง จังหวัด

สรุปแนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง/สำนักงานทางหลวง จังหวัด

ลงสินค้า: 18 มี.ค. 2560 แก้ไขล่าสุด: 6 ก.ค. 2561
399.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ แนวข้อสอบ กรมทางหลวง/สำนักงานทางหลวงที่1-18
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า
((NEW))สรุปแนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง พร้อมเฉลย อธิบาย
((PDF))เก็งข้อสอบตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง คัดกรองมาอย่างดี ในเรื่องที่ออกสอบบ่อยๆ
((FILE))คู่มือเตรียมสอบกรมทางหลวง/สำนักงานทางหลวง จังหวัด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ครอบคลุมกับที่ออกสอบ

**********************************************

ตัวอย่างแนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง
 
1. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
ก.  1 เมษายน พ.ศ. 2535 
ข.  2 เมษายน พ.ศ. 2535 
ค.  3 เมษายน พ.ศ. 2535
ง.  4 เมษายน พ.ศ. 2535
ตอบ ข.2 เมษายน พ.ศ. 2535
 
2. “ทางหลวง” หมายความว่า
ก. ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบกไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน 
ข. สิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงด้วย
ค. กิจการใดที่ทำเพื่อหรือเนื่องในการสำรวจการก่อสร้างการขยาย การบูรณะ หรือการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ
 
3. ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทำหรือจัดไว้เพื่อการจราจรของยานพาหนะ เรียกว่า
ก. ทางขนาน 
ข. ไหล่ทาง 
ค. ทางจราจร
ง. ทางเท้า
ตอบ ค. ทางจราจร
 
4. ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่อยู่ติดต่อกับทางจราจรทั้งสองข้าง เรียกว่า
ก. ทางขนาน 
ข. ไหล่ทาง 
ค. ทางจราจร
ง. ทางเท้า
ตอบ ข.ไหล่ทาง
 
5. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ ง.ถูกทั้ง ก และ ข
 
6. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล  75 มาตรา 
ข. 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 76 มาตรา 
ค. 5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 75 มาตรา 
ง. 5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 76 มาตรา
ตอบ ก.4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 75 มาตรา
 
7. ทางหลวงมีกี่ประเภท
ก. 3 ประเภท 
ข. 4 ประเภท 
ค.  5 ประเภท
ง.  6 ประเภท
ตอบ ค.  5 ประเภท
 
8. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของทางหลวง
ก. ทางหลวงแผ่นดิน 
ข. ทางหลวงประเทศ 
ค.ทางหลวงพิเศษ
ง. ทางหลวงชนบท
ตอบ ข.ทางหลวงประเทศ
มาตรา ๖  ทางหลวงมี ๕ ประเภท คือ
(๑) ทางหลวงพิเศษ
(๒) ทางหลวงแผ่นดิน
(๓) ทางหลวงชนบท
(๔) ทางหลวงท้องถิ่น
(๕) ทางหลวงสัมปทาน
 
9. ทางหลวงที่จัดหรือทำไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ คือทางหลวงประเภทใด
ก. ทางหลวงพิเศษ 
ข. ทางหลวงแผ่นดิน 
ค. ทางหลวงสัมปทาน
ง. ทางหลวงชนบท
ตอบ ก.ทางหลวงพิเศษ
 
10. ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ ตลอดจนสถานที่ที่สำคัญ คือทางหลวงประเภทใด
ก. ทางหลวงพิเศษ 
ข. ทางหลวงแผ่นดิน 
ค. ทางหลวงสัมปทาน
ง. ทางหลวงชนบท
ตอบ ข.ทางหลวงแผ่นดิน
 
11. ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น คือทางหลวงประเภทใด
ก. ทางหลวงพิเศษ 
ข. ทางหลวงท้องถิ่น 
ค. ทางหลวงสัมปทาน
ง. ทางหลวงชนบท
ตอบ ข.ทางหลวงท้องถิ่น
 
12. ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท
คือทางหลวงประเภทใด
ก. ทางหลวงพิเศษ 
ข. ทางหลวงท้องถิ่น 
ค. ทางหลวงสัมปทาน
ง. ทางหลวงชนบท
ตอบ ง. ทางหลวงชนบท
 
13. ใครเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด
ก. นายอำเภอ 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. อธิบดีกรมทางหลวง
ง. อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ตอบ ข.ผู้ว่าราชการจังหวัด

**********************************************
สรุปแนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง/สำนักงานทางหลวง จังหวัด
เนื้อหาประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 ประเภทของทางหลวง
6 ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง
7 ความรู้เรื่องวิศวกรรมสำรวจและออกแบบ
8 การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง
9 ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา
10 แนวข้อสอบช่างโยธา
mp3 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
www.แนวข้อสอบราชการไทย.com
จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ  เนื้อหาสรุปชัดเจน ตรงประเด็น เจาะลึก มีพรบ.ที่ใช้สอบ
สรุปแนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง/สำนักงานทางหลวง จังหวัด
จากประสบการณ์รุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ รวบรวมข้อสอบจากทุกปี 
ที่ออกบ่อยๆ เน้นๆ ชัวร์ๆ ถูกต้องไม่มั่วนิ่ม ด้วยประสบการณ์ที่จำหน่ายมาแล้วกว่าสิบปี การันตีคุณภาพ
 
**********************************************
สรุปแนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง/สำนักงานทางหลวง จังหวัด มี 2 แบบ
***สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน
***สั่งซื้อแบบหนังสือ 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน
 
***สนใจสั่งซื้อ สรุปแนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง/สำนักงานทางหลวง จังหวัด*** ได้ที่
 
นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร:095-6473888
Line: papertestthai  หรือ (@ogo5720d ) เติม@ด้วยนะครับ

IG: papertestthai
 
รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน

สรุปแนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง/สำนักงานทางหลวง จังหวัด เป็นลิขสิทธิ์ของwww.แนวข้อสอบราชการไทย.com
ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากผู้ใดกระทำการดังกล่าว
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด
เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
Tags
1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท 
  -สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
  -สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา
 
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
 -จัดส่งฟรีEMS
 -พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น 2 ออมทรัพย์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี61
เบอร์โทร : 095-6473888
อีเมล : bigstory98@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก