lnwshop logo
สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย

สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย

ลงสินค้า: 3 มี.ค. 2560 แก้ไขล่าสุด: 3 มี.ค. 2560
399.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า
#คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย ครอบคลุมกับที่ออกสอบ
#สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย ส่งตรงจากสนามสอบจริง
#หนังสือสอบกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระชับอ่านเข้าใจง่าย
**********************************************
สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย
เนื้อหาประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย
2 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาด
3 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
4 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ
5 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์
6 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
8 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558
9 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
11 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
13 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
14 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
**********************************************
www.แนวข้อสอบราชการไทย.com
จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ  เนื้อหาสรุปชัดเจน ตรงประเด็น เจาะลึก มีพรบ.ที่ใช้สอบ
สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย
จากประสบการณ์รุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ รวบรวมข้อสอบจากทุกปี 
ที่ออกบ่อยๆ เน้นๆ ชัวร์ๆ ถูกต้องไม่มั่วนิ่ม ด้วยประสบการณ์ที่จำหน่ายมาแล้วกว่าสิบปี การันตีคุณภาพ
 
**********************************************
สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย มี 2 แบบ
***สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน
***สั่งซื้อแบบหนังสือ 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน
 
***สนใจสั่งซื้อ สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย*** ได้ที่
 
นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร:095-6473888
Line: papertestthai  หรือ (@ogo5720d ) เติม@ด้วยนะครับ

IG: paper_testthai
 
รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน


ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย
 
1. ที่กล่าวว่า...การที่จะวางนโยบายเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตามต้นเหตุจะต้องเกิดขึ้นมาจากอะไร?
ก. ตัวของนโยบาย                                                               
ข. ตัวของสื่อมวลชน
ค. ตัวของผู้วางนโยบาย                                                      
ง. ตัวของคณะกรรมการวางนโยบาย
จ. ตัวของปัญหา
 
2. ที่กล่าวว่า...ความสำคัญของการวางนโยบายนั้นจะต้องอาศัยส่วนประกอบเป็นหลัก?
ก. POLICY – MARKING                                 
ข. COMMUNICATION
ค. SOCIAL PROBLEMS                                  
ง. DECISION – MAKING
จ. ECONOMICS POLICY
 
3. ที่กล่าวว่า... POLICY – MARKING นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารงานเท่านั้นคือ?
ก. POLITIC PROCESS                                                     
ข. ECONOMIC PROCESS
ค. POLICY PROCESS                                                      
ง. PLANNING PROCESS
จ. DECISION PROCESS
 
4. ที่กล่าวว่า...วิธีการทำการศึกษานโยบายของรัฐนั้น จะต้องมุ่งศึกษาในลักษณะใดบ้าง? 
ก. DICISION MARKING                                                
ข. DESCRIPTIVE STUDY
ค. GROUPS STUDY                                                         
ง. RATIONAL STUDY
จ. POLICY STUDY
 
5. ที่กล่าวว่า...ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ PUBLIC ADMINISTRATION นั้นได้แก่ศาสตร์อะไรบ้าง?
ก. POLICY SCIENCE                                                       
ข. POLICY – MARKING KNOLEDGE
ค. POLCY – ISSUE KNOWLEDGE                             
ง. DECISION SCIENCE
จ. EDUCATION SCIENCE
 
6. รัฐบาลปัจจุบันนี้ได้มีแนวนโยบายที่จะสร้างงานในชนบทให้แก่เกษตรกรชนบทมีเศรษฐกิจดี?
ก. นโยบาย                                                                            
ข. การบริหาร
ค. การเมือง                                                                           
ง. เศรษฐกิจชนบท
จ. สังคมชนบท
 
7. กระบวนการกำหนดนโยบายของรัฐ ก็ถือเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับนโยบายศาสตร์ผู้ให้ความสนใจในเรื่องนีคือใคร?
ก. CARLES E. LINDBLOM                                            
ข. PAUL H. APPLEBY
ค. CHESTER I. BARNARD                                            
ง. WILLIAM GREENWOOK
จ. HAROLD LASSWELL
 
8. กระบวนการกำหนด นโยบายของรัฐ เป็นกระบวนการทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องของความขัดแย้งการต่อสู้การต่อรองผู้ให้ความสนใจและบุกเบิกแนวความคิดนี้คือใคร?
ก. CHESTER I. BARNARD                                            
ข. DWGHT WALDO
ค. PAUL H. APPLEBY                                                     
ง. CHARLES E. LINDBLOM
จ. WILLIAM GREENWOOD
 
9. ที่กล่าวว่า...การบริหารงานนั้นก็คืองานทางสรีรศาสตร์ ในทางวิชาแพทย์ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
    การปฏิบัติงานโดยเฉพาะส่วนองค์การนั้นก็คือ กายวิภาคศาสตร์ เจ้าของทฤษฎีคือใคร?
ก. KEITH M. HANDERSON                                          
ข. PAUL H. APPLYEBY
ค. DWIGHT WALDO                                                       
ง. ALFRED D. GRAZIA
จ. CHESTER I. BARNARD
 
10. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนและโครงการได้ดีที่สุด?
ก. แผนประกอบด้วยโครงการที่สอดคล้องกันหลายๆโครงการ
ข. โครงการทั้งหลายเป็นส่วนประกอบย่อยๆของแผน
ค. แผนจะกำหนดแนวทาง ส่วนโครงการจะนำแนวทางไปกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการ
ง. โครงการถือเป็นบันไดขั้นแรกเพื่อจะวางเป็นแผนต่อไป
จ. โครงการทุกโครงการคือแผน
 
11. โครงการทุกโครงการจำเป็นต้องสอดคล้องกับอะไรบ้าง?
ก. กับนโยบายและแผน                                                      
ข. กับแผนและงาน (JOB)
ค. กับโครงการและงาน                                                     
ง. กับงานและกิจกรรม (ACTIVITY)
จ. ที่กล่าวมาถูกทุกข้อ
 
12. ข้อใดไม่ใช่หลักการที่ดีของโครงการ?
ก. ต้องประเมินผลได้
ข. ต้องมีวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจน
ค. ต้องอยู่บนความต้องการของสังคม
ง. ต้องเป็นเอกเทศไม่เกี่ยวข้องกับโครงการอื่นใด
จ. ต้องมีความยืดหยุ่นตามสภาวะแวดล้อมได้
 
13. ข้อใดเป็นกระบวนการที่เรียงลำดับอย่างถูกต้องของโครงการ?
ก. ร่าง – จัดการบริหาร – ประเมินผล                              
ข. ร่าง – ประเมิน – จัดการ – ประเมินผล
ค. ประเมิน – ร่าง – จัดการ – ประเมินผล                        
ง. ร่าง – ประเมินผล – จัดการ
จ. ประเมินผล – ร่าง – วิเคราะห์ – จัดการ
 
14. การร่างโครงการจะเริ่มต้นด้วยการร่างอะไรก่อน?
ก. ร่างข้อมูล                                                                          
ข. ร่างโครงการกลยุทธ์
ค. ร่างองค์การ                                                                      
ง. ร่างโครงการดำเนินการ
จ. ร่างโครงการปฏิบัติการ
 
15. การกำหนดกลยุทธ์ของโครงการต้องรู้สิ่งใดก่อนจึงจะทำได้?
ก. ขอบเขตของปัญหา                                                         
ข. ทรัพยากรที่มีสนับสนุน
ค. เวลาที่มี                                                                             
ง. ถูกทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา
จ. ผิดทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา
 
16. วัตถุประสงค์ที่ดีของโครงการจะมีลักษณะอย่างไร?
ก. ตรงตามความต้องการของหน่วยงานเจ้าของโครงกาดร
ข. ปฏิบัติได้ในขอบเขตที่จำกัด
ค. มีมาตรฐานสูงสุดเสมอ
ง. มีหลายความหมาย
จ. มีมาตรฐานให้ประเมินผลได้
 
17. การร่างขั้นตอนดำเนินการในโครงการจะต้องบอกรายละเอียดอะไรเป็นสำคัญ?
ก. บอกตารางเวลาปฏิบัติการ                                             
ข. บอกทรัพยากรที่ต้องใช้แต่ละขั้นตอน
ค. บอกแรงงานที่ต้องปฏิบัติ                                              
ง. บอกรายละเอียดวิธีดำเนินการ
จ. ข้อ ก. – ง. ถูก
 
18. เราจะรู้ได้อย่างไรว่า แนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการจะเป็นอย่างไร?
ก. รู้ด้วยการคาดคะเน                                                         
ข. รู้ด้วยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ
ค. ข้อมูลที่เก็บวิเคราะห์จะนำเราให้รู้ได้                         
ง. รู้จากการศึกษาจากโครงการคล้ายคลึงกัน
จ. รู้จากการเปรียบเทียบจากปัญหาที่มี
 
19. การร่างโครงการจริงๆ นั้นข้อมูลส่วนมากจะหาได้จากแหล่งใดมากที่สุด?
ก. จากสถานที่ดำเนินโครงการ                                         
ข. จากเอกสารทั่วๆไป
ค. จากโครงการเก่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
ง. จากผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ
จ. จากสถานที่ราชการทั่วไป
 
20. ขั้นตอนการประเมินโครงการควรเริ่มได้เมื่อใดจึงจะดีที่สุด?
ก. เมื่อร่างโครงการจัดการโครงการ                 
ข. ก่อนจะเริ่มการจัดการโครงการ
ค. เมื่อได้โครงการกลยุทธ์แล้ว                                          
ง. หลังจากเริ่มการจัดการโครงการไปแล้ว
จ. หลังจากประเมินโครงการแล้ว
 
21. ในการประเมินโครงการพัฒนานั้นแนวทางการประเมินที่เหมาะสมคือแนวใด?
ก. การประเมินแบบวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการ
ข. ประเมินแนวทางศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ค. ประเมินเชิงปริมาณ
ง. ประเมินเชิงคุณภาพ
จ. ประเมินเชิงคุณภาพและปริมาณ
 
22. การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการจะเน้นการวิเคราะห์ 4 ตัวแปร คือ ข้อใด?
ก. การจัดการกับเทคนิค                                                      
ข. สิ่งแวดล้อมกับเมือง
ค. สังคมกับสิ่งแวดล้อม                                                      
ง. เศรษฐกิจกับสังคม
จ. เทคนิคกับวัฒนธรรม
 
23. การวิเคราะห์ตัวแปรทางการเงินนั้นเรามุ่งหาคำตอบอะไร?
ก. ต้นทุนของโครงการ                                                       
ข. ผลตอบแทนของโครงการ
ค. มูลค่าของเทคนิคในโครงการ                                      
ง. ความคุ้มทุนของโครงการ
จ. ความเสี่ยงของโครงการ
 
24. การควบคุมในการจัดการเน้นการควบคุมอะไรบ้าง?
ก. เวลา – ค่าใช้จ่าย – มาตรฐานของงาน                         
ข. เวลา – วัสดุ – ค่าใช้จ่าย
ค. บุคลากร – ค่าใช้จ่าย – วัสดุ                                           
ง. บุคลากร – มาตรฐาน – วัสดุ
จ. มาตรฐาน – ค่าใช้จ่าย – วัสดุ
 
25. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นเครื่องมือในการควบคุมโครงการ?
ก. การประชุม (METTING)                                              
ข. การรายงาน (REPORTING)
ค. การมอบหมายงาน (DELEGATION)                         
ง. การตรวจสอบงาน (INPECTING)
จ. การอำนวยการ (DIRECTING)
 
สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย เป็นลิขสิทธิ์ของ 
www.แนวข้อสอบราชการไทย.com 
ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากผู้ใดกระทำการดังกล่าว
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด
เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
Tags
1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท 
  -สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
  -สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา
 
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
 -จัดส่งฟรีEMS
 -พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น 2 ออมทรัพย์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี61
เบอร์โทร : 095-6473888
อีเมล : bigstory98@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก