lnwshop logo
สรุปแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลงสินค้า: 25 ก.พ. 2560 แก้ไขล่าสุด: 25 ก.พ. 2560
399.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า
#สรุปแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากรุ่นพี่ที่สอบได้

#หนังสือสอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น

#คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับใหม่ล่าสุดปี2560
**********************************************
สรุปแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เนื้อหาประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
2 แนวข้อสอบกระทรวงศึกษาธิการ
3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
10 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
11 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
12 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
13 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  พ.ศ.2551
14 แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน
mp3-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540
**********************************************
www.แนวข้อสอบราชการไทย.com
จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ  เนื้อหาสรุปชัดเจน ตรงประเด็น เจาะลึก มีพรบ.ที่ใช้สอบ
สรุปแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จากประสบการณ์รุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ รวบรวมข้อสอบจากทุกปี 
ที่ออกบ่อยๆ เน้นๆ ชัวร์ๆ ถูกต้องไม่มั่วนิ่ม ด้วยประสบการณ์ที่จำหน่ายมาแล้วกว่าสิบปี การันตีคุณภาพ
 
**********************************************
สรุปแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มี 2 แบบ
***สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน
***สั่งซื้อแบบหนังสือ 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน
 
***สนใจสั่งซื้อ สรุปแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ*** ได้ที่
 
นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร:095-6473888
Line: papertestthai  หรือ (@ogo5720d ) เติม@ด้วยนะครับ

IG: paper_testthai
 
รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน


ตัวอย่างแนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีจำนวนกี่หมวด กี่มาตรา
ก.8 หมวด 78 มาตรา                
ข.8 หมวด 87 มาตรา
ค.9 หมวด 87 มาตรา                
ง.9 หมวด 78 มาตรา
ตอบ  ง.9 หมวด 78 มาตรา
 
2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็น
ก.กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา            
ข.แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ
ค.การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องรัฐธรรมนูญ    
ง.การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย
ตอบ  ก.กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา
 
3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ก.19 ส.ค. 42                    
ข.20 ส.ค. 42
ค.1 ต.ค. 42                    
ง.1 พ.ย. 42
ตอบ  ข.20 ส.ค. 42
 
4. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ข.ปฏิรูปการศึกษาของไทย
ค.พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายจิตใจ
ง.พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตอบ  ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
 
5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ
ข.แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ค.แผนการศึกษาแห่งชาติ
ง.แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ  ค.แผนการศึกษาแห่งชาติ
 
6. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่สอดคล้องคำว่าการศึกษา
ก.การถ่ายทอดความรู้                
ข.การฝึกอบรม
ค.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์            
ง. การสืบสานทางวัฒนธรรม
ตอบ ค.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
7. ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ก.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข.  สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา
ค.  มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง
ง.   กระทรวง หมายความว่ากระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตอบ  ข.สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา
 
8. ข้อใดต่างจากพวก
ก.ครู                        
ข.คณาจารย์
ค.ผู้บริหารสถานศึกษา                
ง.ผู้บริหารการศึกษา
ตอบ  ข.คณาจารย์
 
9. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตาม พรบ.นี้ ได้แก่
ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ข.ปฏิรูปการศึกษาของไทย
ค.พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
ง.พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตอบ   ค.พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
 
10. ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก.เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
ข.เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ค.ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง.พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ตอบ  ก.เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
 
11. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของ พรบ.
ก.ปลูกฝังจิตสำนึงการเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข
ข.รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย
ค.รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ
ง.กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตอบ  ง.กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
12. ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา
ก.กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด
ข.กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ
ค.มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ง.รวมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาไว้ในการจัดการศึกษา
ตอบ  ก.กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด
 
13. คำว่า “เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลาย การปฏิบัติ” สอดคล้องกับข้อใด
ก.   ส่วนกลางกำหนดนโยบาย ส่วนภูมิภาคกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ข.   กระทรวงกำหนดนโยบายมาตรฐานสนับสนุนเขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยตนเอง
ค.   มีนโยบายเดียวกัน แต่การปฏิบัติหลากหลายวิธี
ง.   ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ
 
14. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.รัฐ                        
ข.เอกชน
ค.องค์กรปกครองท้องถิ่น                
ง.โรงเรียน
ตอบ   ง.โรงเรียน
 
15. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดา มารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา
ก.การสนับสนุนจากรัฐ ให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
ข.การยกเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ค.เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล
ง.การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการดูแล
ตอบ    ข.การยกเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
 
16. จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่างๆ ที่สำคัญคือข้อใด
ก.ระยะเวลาที่จัดการศึกษา            
ข.สถานที่จัดการศึกษา
ค.ตัวผู้เข้ารับการศึกษา                
ง.จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร
ตอบ  ง.จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร
 
17. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย
ก.สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ข.ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม โอกาส
ค.จัดการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา
ง.ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้
ตอบ   ก.สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
 
18. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ สถานศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.โรงเรียน                    
ข.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค.ศูนย์พัฒนาชุมชน                
ง.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ สถาบันศาสนา
ตอบ  ค.ศูนย์พัฒนาชุมชน
 
19. ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่และสถานศึกษา
ก.ด้านวิชาการ                    
ข.งบประมาณ
ค.หลักสูตรการสอน                
ง.การบริหารทั่วไป
ตอบ  ค.หลักสูตรการสอน
 
20. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่กรรมการโรงเรียน
ก.ผู้แทนครู                    
ข.ผู้แทนองค์กรเอกชน
ค.ผู้แทนศิษย์เก่า                    
ง.ผู้แทนคุณวุฒิ
ตอบ  ข.ผู้แทนองค์กรเอกชน
 
21. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาระดับใด
ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน                
ข.การศึกษาอุดมศึกษา
ค.การศึกษานอกโรงเรียน                
ง.ทุกระดับ
ตอบ  ง.ทุกระดับ
 
22. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายในได้แก่
ก.สถานศึกษาเท่านั้น                
ข.สถานศึกษาและเขตพื้นที่
ค.สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ง.สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ  ง.สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
23. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรก ใน 5 ปี
ข.สำนักงานรับรองมาตรฐานมีฐานะเป็นองค์กรมหาชน
ค.การประเมินผลคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา
ง.เสนอผลประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
ตอบ  ก.ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรก ใน 5 ปี
 
24. หลักการจัดการศึกษาข้อใด ไม่สอดคล้องตาม พรบ.
ก.ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ข.ครูต้องมีจิตสำนึกที่จะพัฒนาเด็กอย่างเต็มความสามารถ
ค.ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ง.ต้องส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ
ตอบ  ข.ครูต้องมีจิตสำนึกที่จะพัฒนาเด็กอย่างเต็มความสามารถ
 
25. ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตร
ก.พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลให้เหมาะสมกับวัยตามศักยภาพ
ข.สอดคล้องความต้องการชุมชน
ค.คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ง.เหมาะสมกับความจริงก้าวหน้าด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ตอบ  ก.พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลให้เหมาะสมกับวัยตามศักยภาพ
 
26. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาภาคบังคับของผู้ปกครอง
ก.เป็นสิทธิ                    
ข.เป็นหน้าที่
ค.เป็นเสรีภาพ                    
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ  ข.เป็นหน้าที่
 
27. ต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่าการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข.ผู้สอน หมายความว่าครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ
ค.กระทรวง หมายความว่ากระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ
ง.ครู หมายความว่าบุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่ง เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
ตอบ  ค.กระทรวง หมายความว่ากระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
สรุปแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นลิขสิทธิ์ของ www.แนวข้อสอบราชการไทย.com 
ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากผู้ใดกระทำการดังกล่าว
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด
เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
Tags
1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท 
  -สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
  -สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา
 
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
 -จัดส่งฟรีEMS
 -พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น 2 ออมทรัพย์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี61
เบอร์โทร : 095-6473888
อีเมล : bigstory98@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก