lnwshop logo
สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ง.

สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ง.

ลงสินค้า: 17 ก.พ. 2560 แก้ไขล่าสุด: 17 ก.พ. 2560
0.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ แนวข้อสอบ (ปปง.)สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า
#สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ปปง. จากรุ่นพี่ที่สอบได้

#หนังสือสอบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มาใหม่ล่าสุดปี2560

#คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง. ตรงประเด็นที่สอบ
**********************************************
สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ง.
เนื้อหาประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับ ปปง.
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ง.
3 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
4 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 การบริหารแผนงาน โครงการ
10 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
11 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
mp3 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
**********************************************
www.แนวข้อสอบราชการไทย.com
จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ  เนื้อหาสรุปชัดเจน ตรงประเด็น เจาะลึก มีพรบ.ที่ใช้สอบ
สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ง.
จากประสบการณ์รุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ รวบรวมข้อสอบจากทุกปี 
ที่ออกบ่อยๆ เน้นๆ ชัวร์ๆ ถูกต้องไม่มั่วนิ่ม ด้วยประสบการณ์ที่จำหน่ายมาแล้วกว่าสิบปี การันตีคุณภาพ
 
**********************************************
สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ง. มี 2 แบบ
***สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน
***สั่งซื้อแบบหนังสือ 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน
 
***สนใจสั่งซื้อ สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ง.*** ได้ที่
 
นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร:095-6473888
Line: papertestthai  หรือ (@ogo5720d ) เติม@ด้วยนะครับ

IG: paper_testthai
 
รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงินแจกแนวข้อสอบ ปปง.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
1.พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด  กี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก. 90  วัน                                                                            
ข. 100  วัน                                    
ค. 120  วัน
ง.  145  วัน
 
2. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 7  หมวด  65  มาตรา                                                    
ข. 7  หมวด  66 มาตรา                  
ค. 6  หมวด  65  มาตรา
ง. 6  หมวด  66  มาตรา
 
3.  “ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า
ก. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ข. ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา
ค. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา
ง. ถูกทุกข้อ
 
4. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมาย “ธุรกรรม”
ก. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำ นิติกรรม สัญญา หรือการดำ เนินการใด ๆ กับผู้อื่นทางการเงิน
ข. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำ นิติกรรม สัญญา หรือการดำ เนินการใด ๆ กับผู้อื่นทางธุรกิจ
ค. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำ นิติกรรม สัญญา หรือการดำ เนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ง. ไม่มีข้อใดผิด
 
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”
ก. ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิด
ข. ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ
ค. ธุรกรรมอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน
ง. ถูกทุกข้อ
 
6. ข้อใด ไม่ใช่ “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด”
ก. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน
ข. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย  จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ค. ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน
ง. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำธุรกิจ
 
7. ผู้ใดกระทำ ด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำ พรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด ผู้นั้นกระทำ ความผิดฐานฟอก
เงิน อยู่ในมาตราใด
ก. มาตรา  5                                                                                        
ข. มาตรา  6                                                               
ค. มาตรา  7
ง. มาตรา  8
 
8. ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำ ความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น อยู่ในมาตราใด
ก. มาตรา   8                                                                                       
ข. มาตรา   9                                                         
ค. มาตรา  7
ง. มาตรา   6
 
9. ผู้ใดกระทำความผิดตามหมวดนี้ต้องระวางโทษเป็น  2  เท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
ก. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                                                          
ข. กรรมการธุรกรรม                                                                
ค.  ผู้บริหารท้องถิ่น
ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ค
 
10. ผู้ใดที่กระทำความผิดต้องระวางโทษเป็น  3  เท่า ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
ก. พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    
ข. เลขาธิการ                                                             
ค.  สมาชิกวุฒิสภา
ง. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 
11. สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมนั้นต่อสำนักงานเมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นอย่างไร
ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
ค. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ง. ถูกทุกข้อ
 
12. หน่วยงานใดมีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงานเมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณี
ก. สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร                                             
ข. สำนักงานที่ดินจังหวัด                                                  
ค. สำนักงานที่ดินสาขา
ง. ถูกทุกข้อ
 
13. สถาบัน การเงินต้องเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึกข้อเท็จจริงเป็น เวลากี่ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
ก.  3  ปี                                                                                                
ข.  4  ปี                                                                                       
ค.  5  ปี
ง.  6  ปี
 
14. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                                            
ข. นายกรัฐมนตรี                                                              
ค. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
15. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน
ก. 5  คน                                                                                              
ข. 7  คน                                                                                      
ค.  9  คน
ง.  10  คน
 
สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ง. เป็นลิขสิทธิ์ของ 
www.แนวข้อสอบราชการไทย.com 
ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากผู้ใดกระทำการดังกล่าว
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด
เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
Tags
1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท 
  -สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
  -สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา
 
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
 -จัดส่งฟรีEMS
 -พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น 2 ออมทรัพย์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี61
เบอร์โทร : 095-6473888
อีเมล : bigstory98@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก