lnwshop logo
สรุปแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศาลยุติธรรม

สรุปแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศาลยุติธรรม

ลงสินค้า: 2 ก.พ. 2560 แก้ไขล่าสุด: 2 ก.พ. 2560
399.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า
((NEW))คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศาลยุติธรรม วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ตรงประเด็น เนื้อหาเจาะลึก
((LOAD))สรุปแนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม คัดกรองมาอย่างดี
((PDF))หนังสือสอบจพ.การเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม ฉบับสมบูรณ์
**********************************************

สรุปแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศาลยุติธรรม
เนื้อหาประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2543
8 แนวข้อสอบสาระสำคัญ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
9 ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
10 ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
11 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ
12 แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน
13 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าประบและเงินกลาง พ.ศ.2556
14 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔
15 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
16 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
P048 - ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2545

**********************************************

www.แนวข้อสอบราชการไทย.com
จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ  เนื้อหาสรุปชัดเจน ตรงประเด็น เจาะลึก มีพรบ.ที่ใช้สอบ
สรุปแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศาลยุติธรรม
จากประสบการณ์รุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ รวบรวมข้อสอบจากทุกปี
ที่ออกบ่อยๆ เน้นๆ ชัวร์ๆ ถูกต้องไม่มั่วนิ่ม ด้วยประสบการณ์ที่จำหน่ายมาแล้วกว่าสิบปี การันตีคุณภาพ

**********************************************

สรุปแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศาลยุติธรรม มี 2 แบบ
***สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน
***สั่งซื้อแบบหนังสือ 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน

***สนใจสั่งซื้อ สรุปแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศาลยุติธรรม*** ได้ที่

นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร:095-6473888
Line: papertestthai  หรือ (@ogo5720d ) เติม@ด้วยนะครับ

IG: paper_testthai

รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
1. ประธานศาลอุทธรณ์ หมายถึงข้อใด
 ก. อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ข.  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้ใดผู้หนึ่งที่ได้รับเลือก
 ค. อธิบดีผู้พิพากษาศาลฎีกา ง. ไม่มีข้อถูก
 คำตอบ ก. “ประธานศาลอุทธรณ์” หมายความว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย
 ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลากร

2. ข้าราชการศาลยุติธรรม หมายถึงใคร
 ก. สมศรี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 ข. สมชาย ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 ค. สมเดช เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก
 คำตอบ ง. “ข้าราชการศาลยุติธรรม” หมายความว่า ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
 ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

3. ข้าราชการตุลาการ หมายถึงใคร
 ก. อนันต์ อธิบดีผู้พิพากษา ข. อรุณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
 ค. อดิศร ผู้ช่วยผู้พิพากษา ง. ถูกทุกข้อ
 คำตอบ ง. “ข้าราชการตุลากร” หมายความว่า ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
 ฝ่ายตุลาการ

4. ข้อใดมิใช่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 ก. กนิษฐา ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ข. กรกนก เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 3
 ค. กษมา ลูกจ้างชั่วคราว ง. ถูกทุกข้อ
 คำตอบ ค. “ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม” หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมาย
 ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

5. คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรียกโดยย่อว่าอะไร
 ก. ก.ศ. ข. ก.บ.ศ.
 ค. ค.บ.ศ. ง. ค.บ.ศ.
 คำตอบ ข. “ก.บ.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 
6. คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรียกโดยย่อว่าอะไร
 ก. ก.ศ. ข. ก.บ.ศ.
 ค. ค.ข.ศ. ง. ก.ข.ศ.
 คำตอบ ก. “ก.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

7. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
 ก. เป็นหน่วยงานอิสระ ข. มีฐานะเป็นนิติบุคคล
 ค. เป็นรัฐวิสาหกิจ
 ง. การแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ทำเป็นประกาศ ก.บ.ศ.
 คำตอบ ค. ให้มีสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
  การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานศาลยุติธรรมและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ
 ส่วนราชการนั้น ให้ทำเป็นประกาศ ก.บ.ศ.
   ประกาศตามวรรคสอง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจา
 นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

8. สำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่อะไร
 ก. งานธุรการของศาลยุติธรรม ข. งานส่งเสริมงานตุลาการ
 ค. งานวิชาการของศาลยุติธรรม ง. ถูกทุกข้อ
 คำตอบ ง. สำนักงานศาลยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการของศาลยุติธรรม งานส่งเสริม
 งานตุลาการ และงานวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ศาลยุติธรรม รวมทั้ง
 เสริมสร้างให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

9. ข้อใดเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศาลยุติธรรมที่จะต้องรับผิดชอบ
 ก. งานธุรการ ข. งานช่วยค้นคว้าทางวิชาการแก่ผู้พิพากษา
 ค. ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ง. ถูกทุกข้อ
 คำตอบ ง. ให้สำนักงานศาลยุติธรรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศาลยุติธรรมทุกแห่ง ให้เพียงพอที่จะ
 รับผิดชอบงานธุรการ งานช่วยค้นคว้าทางวิชาการแก่ผู้พิพากษา รวมตลอดทั้งการประสานงานกับ
 ส่วนราชการต่างๆ และงานอื่นใดตามที่ศาลยุติธรรมมอบหมาย

10. ใครมีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการโดยทั่วไปของสำนักงานศาลยุติธรรม
 ก. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ข. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
 ค. ผู้อำนวยการศาลยุติธรรม ง. จ่าศาล
 คำตอบ ข. ให้มีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา
 มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
 ของทางราชการ รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และมติของ ก.บ.ศ. และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน
 สำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

11. บุคคลใดเป็นผู้แทนของสำนักงานศาลยุติธรรมในกิจการของสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
 ก. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ข. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
 ค. ผู้อำนวยการศาลยุติธรรม ง. จ่าศาล
 คำตอบ ข. ในกิจการของสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการสำนักงาน
 ศาลยุติธรรมเป็นผู้แทนของสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมจะ
 มอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ก.บ.ศ.
 กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

12. ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 ก. ประธานศาลฎีกา ข. อธิบดีศาลอุทธรณ์
 ค. ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
 คำตอบ ก. คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ศ” มีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน
 กรรมการบริหารศาลยุติธรรม

13. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมข้อใดกล่าวถูกต้อง
 ก. เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาได้
 ข. เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลฎีกา จำนวน 4 คน
 ค. เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์ จำนวน 4 คน
 ง. เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลชั้นต้น จำนวน 4 คน
 คำตอบ ก. ให้มีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ศ.” ประกอบด้วย
(1) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
(2) กรรมการบริหารศาลยุติธรรมซึ่งข้าราชการตุลาการเว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
 เป็นผู้เลือกจากข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล ดังต่อไปนี้
(ก) ศาลฎีกา ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งในศาลฎีกาในตำแหน่งที่ไม่
 ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา จำนวน 4 คน
(ข) ศาลอุทธรณ์ ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งในศาลอุทธรณ์
 และศาลอุทธรณ์ภาคในตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ หรือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
 จำนวน 4 คน
(ค) ศาลชั้นต้น ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการผู้มีอาวุโสสูงสุด 100 คนแรกที่ดำรง
 ตำแหน่งในศาลชั้นต้น และซึ่งมิใช่ข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส จำนวน 4 คน
(3) กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือ
 ด้านการบริหารและการจัดการซึ่งประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 (2) เป็นผู้เลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน
 ไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน

14. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
 ก. 35 ปี ข. 40 ปี
 ค. 45 ปี ง. 50 ปี
 คำตอบ ข. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
 ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
 สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(4) ไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมาย
 ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมหรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
 ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
 ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมหรือตามกฎหมายอื่น

15. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีวาระคราวละกี่ปี
 ก. 1 ปี ข. 2 ปี
 ค. 4 ปี ง. 5 ปี
 คำตอบ ข. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน
 สองวาระติดต่อกันไม่ได้

สรุปแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศาลยุติธรรม เป็นลิขสิทธิ์ของ
www.แนวข้อสอบราชการไทย.com
ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากผู้ใดกระทำการดังกล่าว
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด
เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข แนวข้อสอบ ศาลอาญา
แนวข้อสอบ ศาลอาญากรุงเทพใต้
แนวข้อสอบ ศาลอาญาธนบุรี
แนวข้อสอบ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
แนวข้อสอบ ศาลแพ่ง
แนวข้อสอบ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
แนวข้อสอบ ศาลแพ่งธนบุรี

แนวข้อสอบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
แนวข้อสอบ ศาลภาษีอากรกลาง
แนวข้อสอบ ศาลล้มละลายกลาง
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (มีนบุรี)
แนวข้อสอบ ศาลแรงงานกลาง (กรุงเทพฯ)
แนวข้อสอบ ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)
แนวข้อสอบ ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)
แนวข้อสอบ ศาลแรงงานภาค 3 (นครราชสีมา)
แนวข้อสอบ ศาลแรงงานภาค 4 (อุดรธานี)
แนวข้อสอบ ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)
แนวข้อสอบ ศาลแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)
แนวข้อสอบ ศาลแรงงานภาค 7 (กาญจนบุรี)
แนวข้อสอบ ศาลแรงงานภาค 8 (ภูเก็ต)
แนวข้อสอบ ศาลแรงงานภาค 9 (สงขลา)

แนวข้อสอบ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 (กรุงเทพฯ)
แนวข้อสอบ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 (ระยอง)
แนวข้อสอบ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 (นครราชสีมา)
แนวข้อสอบ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 (ขอนแก่น)
แนวข้อสอบ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 (เชียงใหม่)
แนวข้อสอบ ศาลอุทธรณ์ภาค 6 (นครสวรรค์)
แนวข้อสอบ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 (กรุงเทพฯ)
แนวข้อสอบ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (ภูเก็ต)
แนวข้อสอบ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 (กรุงเทพฯ)

แนวข้อสอบ ศาลแขวงดอนเมือง
แนวข้อสอบ ศาลแขวงดุสิต
แนวข้อสอบ ศาลแขวงธนบุรี
แนวข้อสอบ ศาลแขวงปทุมวัน
แนวข้อสอบ ศาลแขวงพระนครเหนือ
แนวข้อสอบ ศาลแขวงพระนครใต้
แนวข้อสอบ ศาลแขวงนนทบุรี
แนวข้อสอบ ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
แนวข้อสอบ ศาลแขวงลพบุรี
แนวข้อสอบ ศาลแขวงสระบุรี
แนวข้อสอบ ศาลแขวงสมุทรปราการ
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดพระโขนง
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดมีนบุรี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดนนทบุรี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดปทุมธานี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดธัญบุรี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดชัยบาดาล
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 (กรุงเทพฯ)

แนวข้อสอบ ศาลแขวงชลบุรี
แนวข้อสอบ ศาลแขวงพัทยา
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดพัทยา
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2 (ชลบุรี)

แนวข้อสอบ ศาลแขวงนครราชสีมา
แนวข้อสอบ ศาลแขวงสุรินทร์
แนวข้อสอบ ศาลแขวงอุบลราชธานี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดภูเขียว
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดสีคิ้ว
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง)
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดบัวใหญ่
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดพิมาย
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดนางรอง
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดรัตนบุรี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดเดชอุดม
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 (นครราชสีมา)

แนวข้อสอบ ศาลแขวงขอนแก่น
แนวข้อสอบ ศาลแขวงอุดรธานี
แนวข้อสอบ ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดพล
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดชุมแพ
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดบึงกาฬ
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

แนวข้อสอบ ศาลแขวงเชียงใหม่
แนวข้อสอบ ศาลแขวงลำปาง
แนวข้อสอบ ศาลแขวงเวียงป่าเป้า
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดเทิง
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดฮอด
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดฝาง
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดแม่สะเรียง
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน

แนวข้อสอบ ศาลแขวงนครสวรรค์
แนวข้อสอบ ศาลแขวงพิษณุโลก
แนวข้อสอบ ศาลแขวงนครไทย
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดแม่สอด
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดหล่มสัก
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดสุโขทัย
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดสวรรคโลก
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

แนวข้อสอบ ศาลแขวงนครปฐม
แนวข้อสอบ ศาลแขวงราชบุรี
แนวข้อสอบ ศาลแขวงสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดนครปฐม
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดหัวหิน
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

แนวข้อสอบ ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบ ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบ ศาลแขวงทุ่งสง
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดหลังสวน
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดทุ่งสง
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดปากพนัง
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดตะกั่วป่า
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดเกาะสมุย
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดไชยา
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดเวียงสระ
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา

แนวข้อสอบ ศาลแขวงสงขลา
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดยะลา
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดเบตง
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดนาทวี
แนวข้อสอบ ศาลจังหวัดสตูล
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
แนวข้อสอบ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 (สงขลา)
Tags
1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท 
  -สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
  -สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา
 
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
 -จัดส่งฟรีEMS
 -พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น 2 ออมทรัพย์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี61
เบอร์โทร : 095-6473888
อีเมล : bigstory98@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก