lnwshop logo
สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโนบายและแผน กรมศิลปากร

สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโนบายและแผน กรมศิลปากร

ลงสินค้า: 27 ธ.ค. 2559 แก้ไขล่าสุด: 27 ธ.ค. 2559
399.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ แนวข้อสอบ กรมศิลปากร
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า

((NEW))สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโนบายและแผน กรมศิลปากร จากรุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับที่1

((SURE))คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโนบายและแผน กรมศิลปากร เนื้อหาตรง อ่านเข้าใจง่าย

((LOAD))หนังสือสอบนักวิเคราะห์นโนบายและแผน กรมศิลปากร ครอบคลุมกับเนื้อหาที่ออกสอบ

**********************************************

สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโนบายและแผน กรมศิลปากร

เนื้อหาประกอบด้วย

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศิลปากร

3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

4 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

5 การสื่อสารและการประสานงาน

6 การบริหารแผนงาน โครงการ

7 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน

8 การติดตามและประเมินผล (ถาม-ตอบ)

9 ถาม - ตอบ การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ

10 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ

11 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน

12 เทคนิคการเขียนโครงการ

13 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

14 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2

15 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมศิลปากร

MP3- P010 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ

**********************************************

www.แนวข้อสอบราชการไทย.com

จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ  เนื้อหาสรุปชัดเจน ตรงประเด็น เจาะลึก มีพรบ.ที่ใช้สอบ

สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโนบายและแผน กรมศิลปากร

จากประสบการณ์รุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ รวบรวมข้อสอบจากทุกปี 

ที่ออกบ่อยๆ เน้นๆ ชัวร์ๆ ถูกต้องไม่มั่วนิ่ม ด้วยประสบการณ์ที่จำหน่ายมาแล้วกว่าสิบปี การันตีคุณภาพ

**********************************************

สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโนบายและแผน กรมศิลปากร มี 2 แบบ

***สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน

***สั่งซื้อแบบหนังสือ 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน

 

***สนใจสั่งซื้อ สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโนบายและแผน กรมศิลปากร*** ได้ที่

 

นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)

โทร:095-6473888

Line: papertestthai  หรือ (@ogo5720d ) เติม@ด้วยนะครับ

IG: paper_testthai

 

รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมศิลปากร ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

 

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมศิลปากร

ก. http://www.sso.go.th                                               ค. http://www.fish.go.th

ข. http://www.mol.go.th                                              ง. http://www.finearts.go.th

 

2. อธิบดีกรมศิลปากรคนแรกคือใคร

ก. พระยาสุพรรณสมบัติ                                                

ข. เจ้าพระยาภาสกรวงศ์  

ค. พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ

ง. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยาลาภพฤฒิธาดา

 

3. อธิบดีกรมศิลปากรคนปัจจุบันคือใคร

ก. นายประสงค์ พูนธเนศ                                               ค. นายสมชาย พูลสวัสดิ์

ข. นางโสมสุดา     ลียะวณิช                                           ง. นายอุทิศ ธรรมวาทิน

 

4. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมศิลปากรมีกี่คน

ก. 1  คน                                                                              ค. 3  คน

ข. 2  คน                                                                              ง. 4  คน

 

5. กรมศิลปากรก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 27  เมษายน พ.ศ.2454                                 ค. 26 มีนาคม พ.ศ. 2454

ข. 27  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2454                             ง. 27 มีนาคม พ.ศ. 2454

 

6. ตราสัญลักษณ์กรมศิลปากร  เป็นรูปอะไร

ก. พระพิรุณทรงนาค                                                       ค.ตราพระสุริยมณฑล 

ข. ตราพระคเณศ                                                              ง. ตราปักษาวายุภักษ์

 

7. กรมศิลปากรก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าใด

ก. รัชกาลที่  4                                                                    ค. รัชกาลที่  6

ข. รัชกาลที่  5                                                                    ง. รัชกาลที่  7

 

8. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมศิลปากร

ก. Department of  Labour  Protection and Welfare

ข. Department of  Fisheries

ค. The  finearts  Department

ง. Department  The Customs

 

9. กรมศิลปากรตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร

ก. มีนบุรี                                                                             ค. พระนคร

ข. ลาดพร้าว                                                                       ง. บางนา

 

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมศิลปากร

ก. สถาบันหลักในการสร้างทุนปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ข. สถาบันหลักในการสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

ค. สถาบันหลักในการกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

ง. สถาบันหลักในการสร้างคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

 

11. ข้อใดคือพันธกิจของกรมศิลปากร

ก. สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

ข. ธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม

ค. กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

ง. ถูกทุกข้อ

 

12. ข้อใดคือหน้าที่ของกรมศิลปากร

ก. สืบทอด สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ข. จัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค. ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมธำรงจารีตประเพณี พระราชพิธี และรัฐพิธีให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศไทย

ง. ถูกทุกข้อ

 

13. ยุทธศาสตร์ของกรมศิลปากรมีกี่ข้อ

ก. 5  ข้อ                                                                              ค. 3  ข้อ

ข. 4  ข้อ                                                                              ง.  2 ข้อ

 

สรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโนบายและแผน กรมศิลปากร เป็นลิขสิทธิ์ของ 

www.แนวข้อสอบราชการไทย.com

ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากผู้ใดกระทำการดังกล่าว

จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด

เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
Tags
1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท 
  -สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
  -สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา
 
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
 -จัดส่งฟรีEMS
 -พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น 2 ออมทรัพย์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี61
เบอร์โทร : 095-6473888
อีเมล : bigstory98@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก