lnwshop logo
เก็งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

เก็งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ลงสินค้า: 21 พ.ย. 2559 แก้ไขล่าสุด: 12 พ.ค. 2560
399.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า

{{'{{'}}PDF}}คู่มือเตรียมสอบสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่สินเชื่อ กระชับ ตรงประเด็น

{{'{{'}}LOAD}}เก็งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เน้นๆ จากรุ่นพี่ที่ได้ที่1

{{'{{'}}NEW}}หนังสือสอบเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด คัดกรองมาอย่างดี

 

**********************************************

เก็งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

เนื้อหาประกอบด้วย

1 ความสามารถทางด้านเหตุผล

2 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ

3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

4 แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ

5 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค

6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์และสรุป พรบ สหกรณ์ พ.ศ.2542

7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม

8 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ

9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม

10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

11 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

12 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

13 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน

MP3 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

 

**********************************************

www.แนวข้อสอบราชการไทย.com

จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ  เนื้อหาสรุปชัดเจน ตรงประเด็น เจาะลึก มีพรบ.ที่ใช้สอบ

เก็งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

จากประสบการณ์รุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ รวบรวมข้อสอบจากทุกปี 

ที่ออกบ่อยๆ เน้นๆ ชัวร์ๆ ถูกต้องไม่มั่วนิ่ม ด้วยประสบการณ์ที่จำหน่ายมาแล้วกว่าสิบปี การันตีคุณภาพ

 

**********************************************

แนวข้อสอบมี 2 แบบ

***สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน

***สั่งซื้อแบบหนังสือ 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน

 

***สนใจสั่งซื้อ เก็งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด*** ได้ที่

 

นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)

โทร:095-6473888

Line: papertestthai  หรือ (@ogo5720d ) เติม@ด้วยนะครับ

IG: paper_testthai

 

รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน

แจกแนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

 

1.หลักการประชุม (องค์ประกอบ) การประชุม ประกอบด้วย.. 

- จะต้องมีวาระการประชุม มีประธาน มีเลขานุการ มีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวน 

 

2.หนังสือภายนอก คำขึ้นต้นและคำลงท้ายให้ใช้อย่างไร 

- ตามฐานะของผู้รับหนังสือ 

 

3.หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ควรใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายว่าอย่างไร 

- คำขึ้นต้น กราบเรียน คำลงท้าย ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

 

4.หนังสือที่จัดทำขึ้น โดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่องกี่ฉบับ 

- 1 ฉบับ 

 

5.หนังสือชนิดใดที่ใช้ติดต่อราชการได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคล

 

ภายนอกเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ 

- หนังสือประทับตรา 

 

6.หนังสือประเภทใดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น 

- หนังสือด่วนที่สุด 

 

7.การจดบันทึกหรือรายงานการประชุมทำได้กี่วิธี 

- 3 วิธี ได้แก่ (จดละเอียดทุกคำพูดของกรรมการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน พร้อมด้วยมติ)(จดย่อคำพูดที่เป็น

 

ประเด็นสำคัญของกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุม อันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติของที่ประชุมพร้อมด้วยมติ) (จดแต่

 

เหตุผลกับมติของที่ประชุม) 

 

8.การลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องในหนังสือภายนอก ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวง ให้ลงชื่อ

 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่องระดับใด 

- กรมและกอง 

 

9.กรณีที่ได้รับหนังสือ..(ด่วนภายในเวลาที่กำหนด..ด่วนที่สุด..ด่วนมาก) พร้อมกันให้ปฏิบัติหนังสือประเภทใดก่อน 

- ด่วนภายในเวลาที่กำหนด 

 

10.การกำหนดเลขที่หนังสือออกและการออกหนังสือราชการของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ หลังคำว่า “ที่” 

 

ของหนังสือประทับตราให้ใช้รหัสตัวเลขกี่ตัว 

- 5 ตัว 

 

11.หัวข้อใดที่ลงรายละเอียดเหมือนกันทั้งหนังสือภายนอกและหนังสือภายในตามระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ

 

.2526 

- ลงชื่อและตำแหน่ง 

 

12.การระบุชั้นความเร็ว ให้ใช้ตัวอักษรสีอะไร 

- สีแดง (ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ให้เห็นชัดเจนบนหนังสือและ

 

บนซอง..โดยให้ระบุคำว่า ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน ) 

 

13.ใครมีหน้าที่พิจารณาหนังสือที่จะขอทำลายตามบัญชีหนังสือขอทำลาย 

- คณะกรรมการทำลายหนังสือที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้ง 

 

14.หนังสือภายในตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ไม่มีข้อใด 

- ไม่มีคำลงท้าย 

 

15.การทำสำเนาต่อไปนี้ ต้องมีผู้รับรองสำเนาว่า”สำเนาถูกต้อง” 

- การทำสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร 

- การทำสำเนาโดยลอกจากต้นฉบับ 

- การทำสำเนาโดยคัดจากต้นฉบับ 

 

16.หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณโดยเร็ว จะต้องระบุตัวอักษรสีแดงให้เห็นชัดบน

 

หนังสือและบนซองว่าอย่างไร 

- ด่วนมาก 

 

17.การลงรายละเอียดในหนังสือภายในตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ประกอบด้วย 

- ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือโดยมีรายละเอียดพอสมควร โดยปกติ

 

ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่

 

ออกหนังสืออยู่ระดับต่ำกว่ากรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

 

พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์(ถ้ามี) 

- ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 1 ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง 

 

สำหรับหนังสือของคณะกรรมการให้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ตามความจำเป็น 

- วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

- เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของ

 

หนังสือฉบับเดิม 

- คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ ตามตารางการใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม ละคำลงท้ายที่กำหนดไว้

 

ในภาคผนวก 2 แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่ง

 

หน้าที่ 

- ข้อความ ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการ ให้แยกเป็นข้อๆ ใน

 

กรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกัน หรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้ในข้อนี้ 

- ลงชื่อและตำแหน่ง (ให้ปฏิบัติตามแบบหนังสือภายนอก) 

ในกรณีที่ กรทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใด ประสงค์จะกำหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ เพื่อใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทำได้ 

 

18.ระเบียบ จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด 

- หนังสือสั่งการ (หนังสือสั่งการ ประกอบด้วย คำสั่ง, ระเบียบ, ข้อบังคับ) 

 

19.หนังสือราชการภาษาอังกฤษมีกี่ประเภท 

- 2 ประเภท (ได้แก่ หนังสือที่ต้องลงชื่อ หนังสือที่มิต้องลงชื่อ) 

 

20.หนังสือภายในตามระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ไม่มีข้อใด 

- ไม่มีคำลงท้าย 

 

21.หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ได้แก่ 

- ด่วนที่สุด, ด่วนมาก, ด่วน

ผลงานความสำเร็จของลูกค้า

เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนครพนม 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดมุกดาหาร 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ อุบลราชธานี 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ หนองคาย 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ อำนาจเจริญ 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดยโสธร 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเลย 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดมหาสารคาม 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสุรินทร์ 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัด-เชียงราย 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพะเยา 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดลำพูน 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดน่าน 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดลำปาง 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดแพร่ 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดตาก 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพิจิตร 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดชัยนาท 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสิงห์บุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนครนายก 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดราชบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอยุธยา 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดตราด 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดจันทบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดระยอง 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ ฉะเชิงเทรา 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดชุมพร 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดระนอง 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพังงา 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดตรัง 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสงขลา 

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดปัตตานี

แนวข้อสอบ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดยะลา

Tags
1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท 
  -สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
  -สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา
 
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
 -จัดส่งฟรีEMS
 -พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น 2 ออมทรัพย์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี61
เบอร์โทร : 095-6473888
อีเมล : bigstory98@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก