lnwshop logo
สรุปแนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ตำแหน่งนิติกร

สรุปแนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ตำแหน่งนิติกร

ลงสินค้า: 20 พ.ย. 2559 แก้ไขล่าสุด: 20 พ.ย. 2559
399.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ แนวข้อสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า

((LOAD))สรุปแนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ตำแหน่งนิติกร จากแนวข้อสอบเก่า
((EBOOK))คู่มือเตรียมสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง นิติกร รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้
((PDF))หนังสือสอบสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ตำแหน่งนิติกร เนื้อหามาใหม่ล่าสุดปี 2560


**********************************************


สรุปแนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ตำแหน่งนิติกร
เนื้อหาประกอบด้วย

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
3 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานราชการ
5 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ชุด 1
6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ด้านเศรษฐกิจ
7 แนวข้อสอบ พรบ.การขุดดินและถมที่ พ.ศ.2543
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 สรุปความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
10 แนวข้อสอบกฎหมายและลักษณะสำคัญของกฎหมาย
11 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
12 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมโยธาธิการและผังเมือง
MP3- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


**********************************************


www.แนวข้อสอบราชการไทย.com
จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ  เนื้อหาสรุปชัดเจน ตรงประเด็น เจาะลึก มีพรบ.ที่ใช้สอบ
สรุปแนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ตำแหน่งนิติกร

จากประสบการณ์รุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ รวบรวมข้อสอบจากทุกปี
ที่ออกบ่อยๆ เน้นๆ ชัวร์ๆ ถูกต้องไม่มั่วนิ่ม ด้วยประสบการณ์ที่จำหน่ายมาแล้วกว่าสิบปี การันตีคุณภาพ**********************************************


แนวข้อสอบมี 2 แบบ
***สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน
***สั่งซื้อแบบหนังสือ 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน

***สนใจสั่งซื้อ สรุปแนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ตำแหน่งนิติกร*** ได้ที่


นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร:095-6473888
Line: papertestthai  หรือ (@ogo5720d ) เติม@ด้วยนะครับ


IG: paper_testthai


รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน

แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง
 
1.ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ก. http://www.dpt.go.th         ค. http://www.fish.go.th
ข. http://www.tpd.go.th         ง. http:// www. customs.go.th

2.กรมโยธาธิการและผังเมืองก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2542         ค. 5 กรกฎาคม  พ.ศ. 2456
ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545         ง. 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2417

3.กรมโยธาธิการและผังเมืองเกิดจากการรวมกันของหน่วยงานใด
ก. กรมโยธาธิการ และ กรมศุลกากร          ค. กรมการผังเมือง และ กรมศุลกากร
ข. กรมโยธาธิการ และ กรมการผังเมือง      ง. กรมการผังเมือง และ กรมการค้า

4.กรมโยธาธิการ เริ่มมีการจัดตั้งขึ้นเมื่อใดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก. 29 ธันวาคม พ.ศ. 2432                  ค. 29 ธันวาคม พ.ศ. 24325
ข. 29 ธันวาคม พ.ศ. 2423                  ง. 30 ธันวาคม พ.ศ. 2432

5.เดิมกรมการผังเมืองมีชื่อว่าอะไร
ก. ผังเมือง             ค. สำนักผังเมือง
ข.กรมโยธิการ       ง. กรมสุขาภิบาล

6.สำนักผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อใด
1 ตุลาคม พ.ศ. 2505                  ค. 1 ตุลาคม พ.ศ. 2503
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505           ง. 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506

7.ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมโยธาธิการและผังเมือง
Department of Labour Protection and Welfare
ก. Department of Public Works and Town & Country Planning
ข. Department of Country Planning & Public Works and Town
ค. The Customs Department
ง. Department The Customs

8.กรมโยธาธิการและผังเมืองตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. มีนบุรี                          ค. คลองเตย
ข. ลาดพร้าว                     ง. พญาไท
 
9.ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ก. เป็นองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ข. เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ
ค. เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านประหยัดพลังงาน พัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย
ง. เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย
รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์

10.ข้อใดคือพันธกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ก. สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน
ค. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ง. ถูกทุกข้อ

11.ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ก. ไม่เลือกปฏิบัติ                ค. มีจิตสาธารณะ
ข. โปร่งใส ตรวจสอบได้    ง. ตรงต่อเวลา

12.เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม คือเป้าหมายใดของกรมโยธาธิการละผังเมือง
ก. วิสัยทัศน์              ค. ค่านิยม
ข. เป้าประสงค์         ง. ยุทธศาสตร์

13.ข้อใดคือเป้าประสงค์ของกรมโยธาธิการละผังเมือง
ก. ประชาชนได้รับการบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
ข. ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการผังเมือง และการควบคุมอาคาร
ค. เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ง. ถูกทุกข้อ

เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

*****************************************
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง อุบลราชธานี
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง หนองคาย
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง อำนาจเจริญ
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเลย
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดตาก
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดตราด
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยะลา

Tags
1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท 
  -สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
  -สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา
 
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
 -จัดส่งฟรีEMS
 -พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น 2 ออมทรัพย์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี61
เบอร์โทร : 095-6473888
อีเมล : bigstory98@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก