lnwshop logo
สรุปแนวข้อสอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สรุปแนวข้อสอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลงสินค้า: 16 พ.ย. 2559 แก้ไขล่าสุด: 16 พ.ย. 2559
399.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ แนวข้อสอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า

((PDF))สรุปแนวข้อสอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตรงประเด็น จากแนวข้อสอบเก่า

((LOAD))คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้

((HIT))หนังสือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด เนื้อหามาใหม่ล่าสุด

**********************************************

สรุปแนวข้อสอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เนื้อหาประกอบด้วย

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อัตานัย

5 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม (Algorithm and Programming)

6 แนวข้อสอบหลักการแก้ปัญหา  ผังงานฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรม

7 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

8 การออกแบบระบบและใช้เครื่องมือ เช่น ER Diagram

9 ข้อสอบการพัฒนาระบบงาน  Web Application

10 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล Database System

12 แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล

13 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

14 การสอบสัมภาษณ์

MP3- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

**********************************************

www.แนวข้อสอบราชการไทย.com

จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ  เนื้อหาสรุปชัดเจน ตรงประเด็น เจาะลึก มีพรบ.ที่ใช้สอบ

สรุปแนวข้อสอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จากประสบการณ์รุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ รวบรวมข้อสอบจากทุกปี 

ที่ออกบ่อยๆ เน้นๆ ชัวร์ๆ ถูกต้องไม่มั่วนิ่ม ด้วยประสบการณ์ที่จำหน่ายมาแล้วกว่าสิบปี การันตีคุณภาพ

 

**********************************************

แนวข้อสอบมี 2 แบบ

***สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน

***สั่งซื้อแบบหนังสือ 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน

 

***สนใจสั่งซื้อ สรุปแนวข้อสอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์*** ได้ที่

 

นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)

โทร:095-6473888

Line: papertestthai  หรือ (@ogo5720d ) เติม@ด้วยนะครับ

IG: paper_testthai

 

รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน

แนวข้อสอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศใช้วันใด

    ก.  14 มกราคม 2546    ข.    14 มกราคม 2547

    ค.  15 มกราคม 2547    ง.  16 มกราคม 2547

    ตอบ  ง.

 

2.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใช้บังคับวันใด

    ก.  15 มกราคม 2546    ข.  15 มกราคม 2546

    ค.  1 มกราคม 2547    ง.  2 มกราคม 2547

    ตอบ  ค.

 

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเป็นผู้ลงนาม

    ก.  นายบรรหาร ศิลปอาชา    ข.  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

    ค.  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร    ง.  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

    ตอบ  ค.

 

4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเป็นผู้รักษาการตาม ระเบียบนี้

    ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.  รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

    ค.  เลขาธิการ ก.พ.    ง.  เลขาธิการ ก.ค.ศ.

    ตอบ  ค.

 

5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 มีกี่หมวด

    ก.  3    ข.  4

    ค.  5    ง.  6

    ตอบ  ง.

 

6. พนักงานราชการมีกี่ประเภท

    ก.  2    ข.  3

    ค.  4    ง.  6

    ตอบ  ก.

 

7. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของพนักงานราชการ

    ก.  พนักงานราชการทั่วไป    ข.  พนักงานราชการเชี่ยวชาญ

    ค.  พนักงานราชการพิเศษ    ง.  พนักงานราชการประจำ

    ตอบ  ข.

 

8. ตำแหน่งของพนักงานราชการมีกี่กลุ่มงาน

    ก.  2    ข.  4

    ค.  5    ง.  6

    ตอบ  ง.

 

9. ข้อใด ไม่ใช่ กลุ่มงานของตำแหน่งพนักงานราชการ

    ก. กลุ่มงานชำนาญการ    ข.  กลุ่มงานเทคนิค

    ค.  กลุ่มงานทั่วไป    ง.  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

    ตอบ ก.

 

10. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานราชการ

    ก. มีสัญชาติไทย    ข.  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

    ค.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย    ง.  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ

    ตอบ  ข.

 

11. การจ้างพนักงานราชการให้จ้างได้ตามข้อใด

    ก.  4 ปี    ข.  ไม่เกิน 4 ปี

    ค.  ไม่เกินคราวละ 4 ปี    ง.  ไม่เกินกว่าคราวละ 4 ปี

    ตอบ  ง.

 

12. การแต่งกายของพนักงานราชการเป็นไปตามข้อใด

    ก.  ตามระเบียบ ก.พ.    ข.  ตามระเบียบ คพก.

    ค.  สากลนิยม    ง.  ข้อกำหนดของกฎกระทรวง

    ตอบ  ค.

 

13. ให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานราชการ ปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการภายในเดือนใด

    ก.  มีนาคม    ข.  พฤษภาคม

    ค.  มิถุนายน    ง.  ธันวาคม

    ตอบ  ง.

 

14. การละทิ้งหรือทอดทิ้งาชการเป็นเวลาเท่าไรถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ

    ก.  7 วัน    ข.  ติดต่อกัน 7 วัน

    ค.  15 วัน    ง.  15 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

    ตอบ  ข.

 

15. พนักงานประเมินไม่ผ่านการปฏฺบัติงาน ถือว่าสิ้นสุดสัญญาและให้ส่วนราชการแจ้งให้ทราบตามข้อใด

    ก.  5 วัน    ข.  5 วันทำการ

    ค. ภายใน 7 วัน    ง.  ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

    ตอบ  ค.

 

16. ข้อใด คือความผิดวินัยสูงสุดของพนักงานราชการ

    ก.  ภาคทัณฑ์    ข.  ตัดเงินค่าตอบแทน

    ค.  ปลดออก    ง.  ไล่ออก

    ตอบ  ง.

 

17. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการมีชื่อย่อว่าอย่างไร

    ก.  ค.พ.ร.    ข.  คพร.

    ค.  คพ.ร.    ง.  ค.พร.

    ตอบ  ข.

 

18. ใครเป็นประานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

    ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.  รองนายกรัฐมนตรี/รมต.ที่ได้รับมอบหมาย

    ค.  เลขาธิการ ก.พ.    ง.  เลขาธิการ ก.พ.ร.

    ตอบ  ข.

 

19. กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอยู่ในวาระคราวละกี่ปี

    ก.  1    ข.  2

    ค.  3    ง.  4

    ตอบ  ข.

 

20. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพนักงานราชการ

    ก.  ลาป่วยได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 30 วัน    

    ข.  ลากิจได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 10 วัน

    ค.  ลาพักผ่อน ได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 10 วัน    

    ง.  ลาเพื่อรับราชการทหารได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 30 วัน

    ตอบ  ง.

 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.     บริษัท กขค จำกัด มีสินทรัพย์ 28,000 บาท มีหนี้สิน 10,000 บาท และมีทุนเรือนหุ้น 7,000 บาท ยอดคงเหลือ

    ในบัญชีกำไรสะสมเท่ากับ.........บาท ?

    ก.    31,000    ข.    17,000

    ค.    25,000    ง.    11,000

    ตอบข้อ ง.  คำนวณประกอบ

            จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม          =      หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ

                28,000               =    10,000   +  ส่วนของเจ้าของ        

                            ? ส่วนของเจ้าของ    =    28,000  -  10,000 บาท

                    =    18,000  บาท

                                  ส่วนของเจ้าของ    =    ทุนเรือนหุ้น +  กำไรสะสม

                18,000    =    7,000 + 11,000

 

2.    ระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทบุญมา จำกัด มีรายการสินทรัพย์เพิ่มขึ้น  2,000 บาท รายการหนี้สินลดลง 1,000 บาท    รายการทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 3,000 บาท กิจการจ่ายเงินปันผล เท่ากับ........บาท ?

    ก.    1,000            ข.    2,000

    ค.    3,000            ง.    4,000

    ตอบข้อ ข.  คำนวณประกอบ    

            จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม          =      หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ

                            ? ส่วนของเจ้าของ    =    หนี้สินลด (Dr.) + ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.)

                        +  กำไรสุทธิ (Cr.) – จ่ายเงินปันผล (Dr.)

                                  จ่ายเงินปันผล    =    ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.) +  กำไรสุทธิ (Cr.)

-    หนี้สินลดลง (Dr.) – สินทรัพย์เพิ่ม (Dr.)

                    =    2,000 + 3,000 – 1,000 – 2,000  บาท

                    =    2,000  บาท

 

3.    บริษัทสหภัณฑ์ จำกัด มีหนี้สิน 40,000 บาท กำไรสะสม 20,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียน 15,000 บาท

    กิจการนี้มีสินทรัพย์เป็นจำนวน ............. บาท

    ก.    35,000            ข.    45,000

    ค.    55,000            ง.    75,000

 

    ตอบข้อ  ง.  คำนวณประกอบ      

                  จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม        =   หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ

                        =   40,000 + (15,000 + 20,000)

                        =   75,000  บาท

 

4.    บริษัท มานาน จำกัด บันทึกรายได้จากการขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่บริษัทจะไม่รับการจ่ายชำระเงิน    จนกว่าจะถึงปีหน้า การปฏิบัติเช่นนี้เป็นตัวอย่างของ

    ก.    Clash Basis  Accounting            ข.    Accrual Accounting

    ค.    Historical Costing            ง.    Improper Recognition        

    ตอบข้อ  ข.   ดูคำอธิบายข้อ  1. ประกอบ        

 

5.    บริษัท การเวก จำกัด ซื้อที่ดินเมื่อ 2 ปีที่แล้วในราคา 100,000 บาท  เมื่อเร็วๆ นี้กิจการได้รับข้อเสนอขาย

    ที่ดินแปลงนี้ในราคา 125,000 บาท และขณะนี้ที่ดินมีราคาประเมินเป็นเงิน 140,000 บาท มูลค่าประเมิน

    เพื่อเสียภาษีทรัพย์สินเท่ากับ  85,000 บาท  บริษัทควรจะแสดงมูลค่าของที่ดินในงบการเงินเป็นจำนวน

    เท่าไร

    ก.    100,000    ข.    125,000

    ค.    140,000    ง.    85,000

    ตอบข้อ  ก.     การบันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินถือเกณฑ์ราคาต้นทุน ซึ่งหมายถึงราคาที่เกิดขึ้น

                จากการซื้อขายที่คำนวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง

                มีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเป็นหลักฐานที่เชื่อถือและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

                ทุกฝ่ายเป็นการปฏิบัติโดยถือหลักราคาทุน (Cost Concept)  ซึ่งมีความสัมพันธ์หลัก

                ความดำรงอยู่ของกิจการ (Going Concept)  และหลักการใช้หลักการอันเที่ยงธรรม

                (Materiality)

*****************************************

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดนครพนม 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดมุกดาหาร 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุบลราชธานี 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หนองคาย 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อำนาจเจริญ 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดยโสธร 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดเลย 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดมหาสารคาม 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดสุรินทร์ 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัด-เชียงราย 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดพะเยา 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดลำพูน 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดน่าน 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดลำปาง 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดแพร่ 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดตาก 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดพิจิตร 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดชัยนาท 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดสิงห์บุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดนครนายก 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดราชบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดอยุธยา 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดตราด 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดจันทบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดระยอง 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ฉะเชิงเทรา 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดชุมพร 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดระนอง 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดพังงา 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดตรัง 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดสงขลา 

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดปัตตานี

แนวข้อสอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดยะลา

เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
Tags
1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท 
  -สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
  -สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา
 
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
 -จัดส่งฟรีEMS
 -พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น 2 ออมทรัพย์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี61
เบอร์โทร : 095-6473888
อีเมล : bigstory98@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก